TE-toimistosta kannellut: "On raukkamaista, että virkamiehet ovat piilossa ja simputtavat köyhiä ihmisiä"

Työtön tamperelaismies sai TE-toimistosta mainoskirjeeltä näyttäneen kurssikirjeen, jossa uhattiin työttömyysturvan menettämisellä. Yrityksistä huolimatta hän ei saanut asiasta lisätietoa.

Kuva: Antti Kolppo / Yle

Tamperelainen Petteri Vasenius sai keväällä 2014 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimistosta kirjeen, jossa häntä kehotettiin osallistumaan "Uraohjausta kohti työelämää" -kurssille. Kirjeessä ilmoitettiin myös, että mikäli Vasenius ei saavu kurssille tai ota yhteyttä, voi seurauksena olla työttömyysetuuden menettäminen määräajaksi.

Kirjeessä ei ollut nimeä eikä puhelinnumeroa, josta olisi voinut kysyä lisää kurssista tai päätöksestä. Vasenius yritti kuitenkin soittaa ja lähti käymään toimistolla.

– Yritin päästä puhumaan virkamiesten kanssa, mutta kaikki olivat piilossa. Porstuassa oli vain nuoria tyttöjä, jotka olivat auttamassa internetin ja tekstinkäsittelyohjelman käytössä, Vasenius muistelee.

– Kun pyysin audienssia virkamiehelle, siihen tuli hyvin nopeasti erittäin isokokoinen järjestysmies. Se sai minut tuntemaan oloni hyvin tukalaksi.

Kasvoton mielivalta hirvittää

Vasenius lähti TE-toimistolta vähän ajan kuluttua, koska ei halunnut syytettä haitanteosta järjestystä ylläpitävälle henkilölle. Hän kävi myös tarjotun kurssin, koska pelkäsi menettävänsä työttömyyskorvauksensa.

Tässä on hirvittävää ja kammottavaa se kasvoton mielivalta. Virkamiehet ovat piilossa, enkä tiedä miltä he näyttävät tai minkä nimisiä he ovat.

Petteri Vasenius

Mutta hän myös kanteli apulaisoikeusasiamiehelle. Kantelemaan sai se, että Vasenius ei yrityksistään huolimatta saanut lisätietoa kurssista tai päätöksestä.

– Minusta on raukkamaista, että virkamiehet ovat piilossa ja simputtavat köyhiä ihmisiä, Vasenius sanoo.

– Tässä on hirvittävää ja kammottavaa se kasvoton mielivalta. Virkamiehet ovat piilossa, enkä tiedä miltä he näyttävät tai minkä nimisiä he ovat.

Puolentoista vuoden ja kolmen pyydetyn vastineen ja yhden vastineen lisäyksen jälkeen posti toi kirjeen apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojalta. Vasenius kertoo ihmetelleensä, että kirje oli niin pitkä.

– Yleensähän niissä kai lukee, että "ei anna aihetta," "ei käy ilmi seikkoja" tai että "asia on vähäpätöinen", hän sanoo.

– Iloitsin siitä, että apulaisoikeusasiamies oli ylipäätään ottanut ongelman esiin ja kertoi, että nyt on tehty väärin. Ja että se on todettu niin monessa kohtaa.

Ministeriö arvioimaan kutsukirjeitä

Apulaisoikeusasiamies moitti päätöksessään Pirkanmaan työ- ja elinkeinokeskusta kirjeen epäselvyydestä ja siitä, että kirjeessä ei kerrottu, keneltä asiasta voisi kysyä lisätietoja. Kutsussa viitatut seuraukset eivät Pajuojan saamien selvitysten mukaan olisi olleet mahdollisia. Moitteita tuli myös siitä, että TE-toimisto teki virheitä antaessaan selvityksiä kanteluasiassa.

Hyvän hallinnon mukaisena menettelynä voidaan pitää sitä, että viranomainen myöntää oman virheensä, kun sellaisen havaitsee ja tarvittaessa pahoittelee tapahtunutta.

Jussi Pajuoja

– Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tulee kiinnittää jatkossa huomiota huolellisuuteen kanteluihin selvityksiä antaessaan, apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja toteaa päätöksessään.

– Hyvän hallinnon mukaisena menettelynä voidaan pitää sitä, että viranomainen myöntää oman virheensä, kun sellaisen havaitsee ja tarvittaessa pahoittelee tapahtunutta.

Päätös on mennyt myös työ- ja elinkeinoministeriölle, jota Pajuoja pyytää yhdessä Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston kanssa arvioimaan kurssikirjepohjaa. Lisäksi hän pyytää ministeriötä arvioimaan kutsukirjeitä ja niiden yhteydenottotietoja yleisemminkin.

– Olisi työhallinnon omankin toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisempaa, että kutsun saaja voisi soittaa suoraan numeroon, jossa vastaava henkilö olisi lähtökohtaisesti perillä kutsukirjeeseen liittyvästä asiasta tai voisi ainakin sen vaikeuksitta selvittää ja vastata soittajan tiedontarpeeseen, Pajuoja kirjoittaa päätöksessään.

– Luonnollisesti kutsukirjeen selkeys ja ymmärrettävyys ovat vaatimuksia, jotka kaikkien kutsujen on täytettävä.