Hyppää sisältöön

Oulujoelle tehdään jääkantta estämään suppojään muodostumista

Fortum tekee Oulujoella jääkantta. Sillä pyritään estämään suppojään muodostumista, josta on haittaa etenkin Merikosken voimalaitokselle. Jääkannesta on hyötyä vesivoimatuotannon lisäksi myös kaloille.

Kuva: YLE / Antti Pylväs

Oulujoelle tehdään jääkantta Montan ja Merikosken voimalaitosten väliselle jokiosuudelle. Fortumin vesivoimavalvomo edesauttaa jääkannen syntymistä juoksuttamalla vettä tasaisesti keskivirtaaman tuntumassa.

Jääkannen avulla pyritään estämään suppojään muodostumista. Kansi alkaa muodostua, kun jokiveden lämpötila laskee nollaan ja ilman lämpötila on reilusti pakkasella.

Suppopato estää veden virtauksen

Suppojää vaikeuttaa voimalaitoksen toimintaa, kertoo Fortumin valvomopäällikkö Harri Sipola yhtiön tiedotteessa.

– Ilman jääkantta etenkin Oulujoen alin voimalaitos, Oulun Energian Merikoski, tukkeutuu kertyvästä sohjosta ja suppojäästä. Se haittaa ennen pitkää koko joen normaalia sähköntuotantoa, Sipola sanoo.

Ilman jääkantta etenkin Oulujoen alin voimalaitos, Oulun Energian Merikoski, tukkeutuu kertyvästä sohjosta ja suppojäästä.

Harri Sipola

Suppojäätä syntyy, kun jokivesi laskee alle 0,1-asteiseksi ja virtaava vesi alijäähtyy.

Suppojää, sen mahdollisesti muodostama pohjajää ja suppopadot estävät veden virtausta joessa ja nostavat hallitsemattomasti vedenpinnan korkeutta. Tukoksia syntyy etenkin joen mataliin ja kapeisiin kohtiin.

Voimalaitoksilla suppojää tarttuu usein metallisiin välppiin. Pahimmassa tapauksessa se tukkii veden pääsyn turbiiniin kokonaan.

– Jääkansi hillitsee suppojään muodostumista myös estämällä lumihiutaleiden laskeutumisen lähes nolla-asteiseen veteen. Hiutaleet kiihdyttävät avoveteen osuessaan voimakkaasti suppojään muodostumista, Harri Sipola kertoo.

Apua myös kaloille

Vesien viilentyminen hidastaa vaihtolämpöisten kalojen aineenvaihduntaa, jolloin niiden reaktiot hidastuvat.

Jääkansi suojaa hitaasti liikkuvia kaloja maalla eläviltä tasalämpöisiltä saalistajilta, kuten minkiltä, koskelolta, saukolta ja ihmiseltä. Se estää myös kalojen elintilaa rajoittavan ja liikkumista vaikeuttavan supon ja hyyteen muodostumista.  

Jääkansi muodostuu joulun aikaan

Jääkannen muodostuminen Oulujoella on siirtynyt yhä myöhempään ajankohtaan, ajoittuen viime vuosina usein juuri joulun tietämille. Parhaimmillaan takavuosina jääkantta on tehty jo lokakuun puolella.

Jääkannen vahvuus vaihtelee joen eri kohdissa virtauksen voimakkuuden mukaan. Heikointa se on virtakohdissa ja vahvinta suvantopaikoissa. Lisäksi jääkannen vahvuus ja heikon jään sijaintipaikat vaihtelevat vuosittain.

Fortumin tiedotteessa muistutetaan, että jokien jäällä liikkuminen on huomattavasti vaarallisempaa kuin järvien jäällä.

.
.