Odottavat äidit vähentäneet neuvolakäyntejä Keski-Suomessa – perhevalmennusta  halutaan kehittää

Odottavat äidit ovat neuvoloiden mukaan edelleen tyytyväisiä saamaansa palveluun äitiysneuvoloissa. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen uusi suositus vähentää neuvolakäyntejä niiltä, joiden raskaus sujuu normaalisti. Muutoksella haluttiin taata entistä enemmän käyntejä niille, jotka tarvitsevat raskautensa aikana enemmän tukea. Näin näyttääkin Ylen tekemän neuvolakyselyn mukaan käyneen myös Keski-Suomessa.

lastenneuvolat
Terveydenhoitaja tutkii odottavan äidin kohtua ultraäänellä.
Toni Pitkänen / Yle

Osastonhoitaja Anne Hakkarainen Äänekosken neuvolasta näkee kuitenkin yhden asian, johon perheet pitäisi saada paremmin mukaan odotusaikana.

– Tämä perhevalmennusasia on edelleen sellainen, jota meidän pitäisi kehittää. Perhevalmennusta kyllä tarjotaan, mutta vanhempien mukaan saaminen siihen on ollut haasteellista. Eli meidän pitäisi keksiä uusia keinoja siihen, miten perheet saadaan mukaan. Sitä kautta voisi tulla myös perheille uusia keinoja verkostoitua keskenään.

Keski-Suomessa odottavat äidit käyvät nyt yleensä neuvolassa pari kertaa vähemmän kuin aiemmin. Käytännössä kuitenkin esimerkiksi Äänekosken neuvolassa käyntejä on edelleen yhtä paljon, jos mukaan lasketaan kaksi ultraäänitutkimusta, jotka ovat siirtyneet neuvolasta keskussairaalassa tehtäviksi. Äänekoskella käyntejä on suositusta enemmän, koska neuvolassa on haluttu panostaa myös alkuraskauden ajan neuvontaan.

– Alkuraskauden käynnit ovat myös tärkeitä, koska ne ovat otollista aikaa antaa perheelle raskauden tilaan, oman terveyden hoitamiseen ja perheen hyvinvointiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Me edelleen ollaan pidetty tarjolla 15.-16. viikon raskausseurantakäynti neuvoloissa ihan systemaattisesti kaikille äideille, kertoo osastonhoitaja Anne Hakkarainen Äänekosken neuvolasta.

Eniten neuvolakäyntejä ensiraskauden aikana Keski-Suomessa on Saarikan, Äänekosken ja Seututerveyskeskuksen neuvoloissa, vähiten puolestaan Jyte-alueen neuvoloissa.

Anne Hakkaraista haastatteli Terhi Pirilä-Porvali.