Someron Palmankallion tuulivoimapäätökset lainmukaisia

Hallinto-oikeuden mielestä hanke ei edellyttänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Alueelle suunnitellaan neljää tuulivoimalaa, joiden napakorkeus olisi 120 metriä.

tuulienergia
Tuulivoimala.
Yle

Turun hallinto-oikeus on hylännyt Someron Palmankallion alueelle myönnetyistä tuulivoimaloiden rakennusluvista ja aloittamisoikeuksista tehdyt valitukset. Oikeus katsoi, että Someron ympäristölautakunnan maaliskuussa tekemät päätökset olivat lainmukaisia.

Hankkeen vaikutuksia on oikeuden mielestä selvitetty niin, että rakennuslupien myöntäminen on ollut mahdollista. Hanke ei myöskään edellyttänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Päätöksistä valitti hallinto-oikeuteen kuusi yksityishenkilöä. Palmankalliooon nousisi neljä tuulivoimalaa, joiden napakorkeus olisi 120 metriä.

Päätöksiin voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.