Ulkomaalaistaustaisilla naisilla on työllisyys- ja terveysongelmia

Ulkomaalaistaustaisten 20–64-vuotiaiden työllisyysaste on 64 prosenttia, kun suomalaistaustaisilla se on 74 prosenttia.

Kotimaa
Naisia kävelee kadulla Helsingissä.
Mikko Stig / Lehtikuva

Yli kymmenen vuotta Suomessa asuneet ulkomaalaistaustaiset työllistyvät hyvin, kertoo Tilastokeskus.

Ulkomaalaistaustaisten 20–64-vuotiaiden työllisyysaste on 64 prosenttia, kun suomalaistaustaisilla se on 74 prosenttia.

Parhaiten työllistyvät korkeakoulutetut sekä EU-, Efta-maista ja Pohjois-Amerikasta muuttaneet. Työllistyminen on naisilla selvästi hitaampaa kuin miehillä. Syynä tähän lienee ainakin se, että perhe hankitaan nuorena.

Ulkomaalaistaustaisilla naisilla terveysongelmia on enemmän kuin miehillä. Sukupuolten väliset terveysongelmat ovat ulkomaalaistaustaisessa väestössä suuremmat kuin koko väestössä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

– Etenkin Lähi-Itä- ja Pohjois-Afrikkataustaisten naisten vähäinen liikunta ja yleinen lihavuus näkyy sukupuolieroissa suurina, tutkimuspäällikkö Päivikki Koponen sanoo.

Ulkomaalaistaustaisten elintavat ovat kuitenkin useammin terveyttä edistäviä kuin koko väestön. Alkoholista kieltäytyviä on liki kolmannes, kun koko väestössä täysraittiiden osuus on 12 prosenttia.

Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta tulleilla on mielenterveyden ongelmia, etenkin masennusta. Moni on kokenut tramaattisia tapahtumia entisessä kotimaassaan.

– Mielenterveysongelmat hidastavat kotoutumisprosessin etenemistä. Siksi olisi tärkeätä että kieliopintojen ohessa kiinnitettäisiin huomiota myös terveydellisiin seikkoihin, THL:n tutkimuspäällikkö Anu Castaneda sanoo.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Työterveyslaitoksen Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimukseen.