Hyydetulvia torjutaan köysillä

Ely-keskus varautuu Ähtävänjoella hyydetulvien syntymiseen. Pahimpien kohteiden lähelle laitetaan niin sanotut hyydeköydet, joilla yritetään nopeuttaa jääkannen muodostumista.

luonto
Hyydetulvia pyritään estämään köysillä Ähtävänjoella.
Ely-keskus

Hyydeköydet asetetaan tällä viikolla pahimpien riskikohteiden lähettyville. Ähtävänjoella esiintyy hyydetulvia lähes vuosittain koskipaikoilla Evijärven alapuolella Ähtävän, Lappforsin ja Kolpin taajamien läheisyydessä.

Köysillä pyritään nopeuttamaan jääkannen muodostumista. Hyydepatojen riski on suurimmillaan kovilla pakkasilla, kun virtaama on suuri mutta jääkansi ei ole vielä muodostunut.

Jos joen virtaama on suuri sään kylmetessä, koskipaikat voivat täyttyä alijäähtyneestä jääsohjosta, joka taas aiheuttaa tulvaa kosken yläpuolien alueella.

Sään kylmetessä jääkannen muodostumista pyritään nopeuttamaan vähentämällä joen virtaamaa. Se tapahtuu pienentämällä veden juoksutusta Lappajärvestä, kertoo ely-keskus tiedotteessaan. Myös Evijärven juoksutuksia Ähtävänjokeen pienennetään pakkasen kiristyessä ja tulvariskin kasvaessa. Juoksutuksia lisätään, kun pysyvä jääkansi on syntynyt.

Ely-keskus ennakoi, että säännöstelystä huolimatta saatetaan hyydepatojen torjunnassa joutua turvautumaan myös kaivinkoneisiin ja räjäytyksiin. Näin yritetään estää veden nousu pihoille ja kellareihin.