Puutteita opasteissa ja huollossa – luontopolkujen ja retkeilyreittien ylläpidossa paljon parannettavaa

Luontopoluilta ja retkeilyreiteiltä löytyy vielä paljon korjattavaa. Oulun seudulla on annettu kaikille reiteille korjauskehotuksia. Jatkotarkkailun mukaan toimenpiteitä oli vielä tekemättä, mutta suunnitelmia on olemassa. Suurimpia riskejä ovat liukastuminen ja kaatuminen, mutta tapaturmia on sattunut vain vähän.

luonto
Metsää.
Petri Lassheikki / Yle

Oulun seudun ympäristötoimi osallistui vuonna 2014 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston luontopolkujen ja retkeilyreittien turvallisuuden valvontaprojektiin.

Tarkastettuja luontopolkuja tai reittejä oli kaikkiaan 52, joista kirjallisia korjauskehotuksia tai -suosituksia annettiin 51:lle. Näillä oli 22 eri ylläpitäjää

Tarkastuksissa käytiin läpi ylläpitäjän kanssa muun turvallisuussuunnittelua sekä onnettomuus- ja kunnossapitoasioita. Kuluttajaturvallisuuslain huolellisuusvelvollisuuden mukaan reittien ylläpitäjien tulee arvioida luontopolkujen ja retkeilyreittien riskejä.

Noin 70 prosentilla ylläpitäjistä oli puutteita kirjallisessa riskinarvioinnissa, kunnossapitosuunnitelmien laatimisessa ja kunnossapidon tai huoltojen kirjaamisessa. Onnettomuuskirjanpidossa oli epäkohtia noin 75 prosentilla ylläpitäjistä.

Reiteiltä puuttui opasteita

Lähes kaikilla, 88 prosentilla, oli perustietoja internet-sivuilla, joista löytyi usein reittikartta ja reitin pituus. Eniten huomautettavaa oli reitin kunnosta vastaavan yhteystietojen, matkapuhelimen mahdollisten katvealueiden ja reittien vaikeusasteiden ilmoittamisessa.

Maastotarkastusten mukaan reittien lähtöpaikoissa oli opastetaulu noin 60 prosentissa kohteista. Opastetaulujen osalta eniten huomautettavaa oli reitin vaativuustason, hätätilanneohjeiden, lähtöpaikan osoitteen tai koordinaattien sekä reitin ylläpitäjätahon yhteystietojen ilmoittamisessa.

Noin puolelta puuttui tarvittavia opasteita, kuten reittiviitoituksia, väliopasteita tai kilometrimerkintöjä. Etenkin pitkillä reittiosuuksilla ja reittien risteyskohdissa nämä ovat tarpeellisia.

Liukastuminen ja kaatuminen riskeinä

Taukopaikoilla oli parannettavaa muun muassa hätätilanneohjeiden, paikan koordinaatistotietojen ja ylläpitäjän yhteystietojen ilmoittamisessa. Lisäksi taukopaikoilta puuttui reittikarttoja.

Ylläpitäjien näkemysten mukaan suurimpia riskejä luontopoluilla ja retkeilyreiteillä ovat reitillä liukastuminen ja kaatuminen. Tarkastetuilla luontopoluilla oli tapahtunut hyvin vähän tapaturmia, lähinnä muutamia kaatumisia.

Kirjallinen kehotus kaikille

Oulun seudun ympäristötoimen alueella tarkastettiin 19 luontopolkua ja retkeilyreittiä, joiden ylläpidosta vastasi seitsemän eri toiminnanharjoittajaa. Kirjallisia korjauskehotuksia annettiin kaikista 19 tarkastetusta reitistä.

Luontopolut ja retkeilyreitit eivät olleet tarkastuksen mukaan säännöllisen kunnossapidon piirissä. Huoltoja ei yleisesti ottaen ollut kirjattu.

Lisäksi opastetauluissa havaittiin puutteita ja joiltakin reiteiltä opastetaulut puuttuivat kokonaan. Reitin ylläpitäjän yhteystiedot puuttuivat lähes kaikilta tarkastetuilta reiteiltä.

Keväällä 2015 ylläpitäjille tiedotettiin, että muutamille tarkastetuille reiteille tehdään seurantatarkastuksia. Niissä havaittiin, että toimenpiteitä oli vielä annetun määräajan jälkeen tekemättä. Ylläpitäjien kanssa käydyissä keskusteluissa on ilmennyt, että toimenpiteitä suunnitellaan ja niihin on tarkoitus ryhtyä.