Hyppää sisältöön

Kuinka käy Finavian hallitusten entisten jäsenten?

Valtionyhtiö Finavian hallitus päättää tänään, haastaako se entisen johtonsa ja hallituksensa oikeuteen miljoonatappioihin johtaneiden johdannaiskauppojen takia. Jos tynkähallitus on edes päätöskykyinen.

Finavia vastaa myös Helsinki-Vantaan lentokentän toiminnasta. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Lentokenttien toiminnasta vastaava valtionyhtiö Finavian hallitus kokoontuu tänään päättämään, haastaako se entisiä hallituksensa jäseniä ja johtajia oikeuteen.

Harkinnan taustalla on 34 miljoonan euron tappiot, joita yhtiö teki johdannaiskaupoilla. Tappioihin johtaneet sijoitukset tehtiin vuosina 2009–2011.

Vuoden 2009 osalta kanneoikeus on jo vanhentunut, joten harkinta koskee vuosia 2010 ja 2011.

Hallitusta johti vuonna 2010 Atrian pitkäaikainen toimitusjohtaja Seppo Paatelainen. Muita hallituksen jäseniä olivat esimerkiksi pitkän uran SOK:ssa tehnyt Erja Takala sekä Pirjo Juntti. Hän on eläke-, luotto- ja vakuutus- sekä pörssiyhtiöitä valvovan Finanssivalvonnan johtokunnan jäsenen.

Hallituksen puheenjohtajana aloitti kesäkuussa 2011 pitkän linjan hallitusammattilainen Soili Suonoja. Johdannaissijoitukset olivat kuitenkin tehty pääosin jo ennen Suonojan aikaa.

Johdannaiskauppojen käynnistyessä vuonna 2009 hallitusta johti Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus. Syyteoikeuden vanhentumisen takia Järventausta ei uhkaa kanteen saaminen. Valtaosa johdannaiskaupoista tehtiin myös vuoden 2010 ja alkuvuoden 2011 aikana.

Helsingin Sanomien mukaan (siirryt toiseen palveluun) myös poliisi tutkii tappiollisten sijoitusten tekemistä.

Johdannaiskauppa aloitettiin liikelaitosaikoina

Finavia oli vuoden 2009 loppuun saakka valtion liikelaitos. Vuoden 2010 alusta lähtien Finavia on ollut valtion kokonaan omistama osakeyhtiö.

Ensimmäiset päätökset johdannaiskaupoista tehtiin siis jo liikelaitosaikana. Finavia toimi liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) alaisuudessa. LVM:n vastuulla oli – ja on edelleen – Finavian omistajaohjaus.

Anu Vehviläinen Kuva: AOP

Liikenneministerinä toimi johdannaiskauppojen teon aikana Anu Vehviläinen (kesk.). Hän on nykyisen Juha Sipilän (kesk.) hallituksen kunta- ja uudistusministeri.

Nykyisessä hallituksessa Finavian asiat kuuluvat liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille (kesk.).

Hallitus ei tiennyt johdannaisista – miksi siis sen toimia syynätään?

Finavian tappiolliset johdannaiskaupat nousivat esille vuonna 2012 Valtiontalouden tarkastusviraston (VtV) tuloksellisuustarkastuksen yhteydessä.

VtV:n mukaan yhtiön ylin johto ja hallitus eivät olleet tietoisia johdannaiskauppojen teosta. Päätöksen asiassa oli tehnyt Finavian silloinen rahoituspäällikkö. Asia huomattiin vuoden 2011 tilinpäätösta tehdessä.

Poliisi haluaa omassa tutkinnassaan selvittää, ketkä kaikki tiesivät johdannaisten käytöstä. Hallituksen osalta arvioitavaksi voi tulla se, onko hallitus valvonut riittävällä tavalla yhtiön toimintaa.

Osakeyhtiölain mukaan hallitus vastaa myös siitä, että "yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty”.

Käytännössä kyse on myös siitä, olisiko hallituksen ja ylimmän johdon pitänyt tietää johdannaisista.

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan Finavian toimintakertomuksissa oli viitteitä, joista olisi voinut päätellä johdannaisten käytön.

– Vuoden 2011 tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä oli käynyt ilmi, että yhtiössä ei ollut kaikilta osin tiedossa tehtyjen johdannaissopimuksien sisältö. Tietoja korkojohdannaisista on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa vasta vuodesta 2010 lähtien. Vuoden 2009 tilinpäätöksen liitetiedoissa ei esiintynyt korkojohdannaisia. Vuoden 2009 toimintakertomuksessa on kuitenkin ilmoitettu, että vuoden 2009 lopussa konsernin suojausaste oli 39 prosenttia, mistä ulkopuolinen toimintakertomuksen lukija on voinut päätellä, että liikelaitoksessa on ollut käytössä johdannaisia, Valtiontalouden tarkusviraston raportissa kerrotaan.

Tynkähallitus tekee päätöksen

Samuli Haapasalo sai potkut Finavian toimitusjohtajan paikalta vuonna 2011. Kuva: AOP

Tappiollisten johdannaiskauppojen jälkeen Finavian johto on myllerretty uusiksi. Elokuussa 2011 toimitusjohtaja Samuli Haapasalo sai potkut ja yhtiön hallitus on uudistunut. Turbulenssi yhtiön sisällä ei kuitenkaan ole laantunut.

Syksyn 2015 aikana peräti neljä ihmistä on jättänyt Finavian hallituksen. Yhtiön toiminnastava vastaava ministeri Anne Berner myönsi perjantain Helsingin Sanomissa (siirryt toiseen palveluun), että hallituspako on jo ongelma.

– On riskirajoilla pitää yhtiön hallitusta liian pienellä miehityksellä, Berner sanoi.

Finavian hallituksen puheenjohtaja Riitta Tiuraniemi erosi tehtävästään (siirryt toiseen palveluun) viime viikolla. Eron syynä oli liikenneministeriön päätös puuttua ilman yhtiökokousta kahteen johdannaiskauppojen selvittelyä liittyvään hallituksen selvittelyyn. Omistajalla eli valtiolla on oikeus nimittää ja erottaa yhtiön hallitus, mutta se ei voi tehdä ilman yhtiökokousta päätöksiä hallituksen puolesta.

Finavian hallituksessa on tällä hetkellä vain kolme jäsentä. Kysymys kuuluukin, haluaako tynkähallitus lopulta päättää kanteiden nostamisesta entisiä hallituksen jäseniä ja johtajia kohtaan.

Liikenneministeri Anne Berner (Kesk.) vastaa nykyisin Finavian toiminnasta. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Mikä ihmeen johdannainen?

Johdannainen on sijoitusinstrumentti, jota käytetään riskien pienentämiseen tai toisaalta riskien ottamiseen. Tavallaan kyse on vedonlyönnistä: sopimuksen osapuolet arvioivat esimerkiksi jonkin raaka-aineen tai osakkeen tulevaisuuden hinnasta.

Finaviassa johdannaisia piti käyttää estämään rahoituskulujen nousua. Kävi ilmi, että Finavian tekemät johdannaissopimukset eivät kuitenkaan olleet suojaavia eli ne eivät itse asiassa vähentäneet vaan kasvattivat riskien määrää.

– Johdannaissopimusten käyttäminen ei sinänsä ole epätarkoituksenmukaista, mutta johdannaissopimusten ominaispiirre on, että niihin voi liittyä teoriassa ääretön riski taloudellisesta tappiosta, VtV kirjoitti raportissaan.

Finavian hallituksen jäsenet vuosina 2010–2011

Seppo Paatelainen

Atrian pitkäaikainen toimitusjohtaja

Puheenjohtaja vuonna 1.1.2010–28.6.2011

Soili Suonoja

Hallitusammattilainen

Aloitti hallituksen puheenjohtajana 29.6.2011

Rita Linna

Liikenne- ja viestintäministeriön neuvotteleva virkamies

Erja Takala

Pitkäaikainen SOK:n johtaja

Pirkko Juntti

Hallitusammattilainen ja Finanssivalvonnan johtokunnan jäsen

Pauli Manninen

Finavian pääluottamusmies ja palveluesimies

Antti Vehviläinen

Pitkä ura Stora Ensolla logistiikanalan johtotehtävissä

Soili Suonoja

Hallitusammattilainen

Harri Pynnä

Fortumin pitkäaikanen lakiasiainjohtaja

Toimitusjohtaja Samuli Haapasalo

Toimitusjohtaja elokuuhun 2011 saakka

.
.