Perhekahvilassa käyminen vaikuttaa myönteisesti mielialaan

Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekahviloiden merkitystä on tutkittu Varsinais-Suomessa. Yli puolet kävijöistä kertoo saavansa uutta virtaa vanhemmuuteen.

Mannerheimin lastensuojeluliitto
Perhekeskus Marakatti
Perhekeskus Marakatin kansainvälisestä perhekahvilasta.MLL Varsinais-Suomen piiri

Vanhemmat saavat voimia vanhemmuuteen MLL:n perhekeskuksista. Tämä käy ilmi MLL:n Varsinais-Suomen piirin teettämästä tutkimuksesta. Lähes kaikki vastaajista kokivat tärkeäksi vertaistuen sekä keskustelun muiden samassa elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa.

– Yleisesti voidaan todeta, että vanhempien aktiivinen käyminen perhekeskuksissa tuo lisää virtaa koko perheelle, kertoo perhekeskustoiminnan ohjaaja Johanna Franska.

MLL:n Varsinais-Suomen piirin kyselyssä tutkittiin Varsinais-Suomen alueella toimivien perhekeskusten kävijöiden kokemuksia muun muassa hyvinvoinnista, kasvatuksesta ja verkostoitumisesta. Samalla kartoitettiin kävijäperheiden sosiaalista profiilia suurkaupungissa, kaupunkilähiössä ja maaseutukunnassa ja kaupungeissa.

Kyselyn keskimääräinen vastaaja oli 25 - 35-vuotias nainen, joka on äitiys- tai vanhempainvapaalla. Pääsääntöisesti perhekeskuksessa käytiin 1 - 2 lapsen kanssa ja suurin osa vastaajista kävi keskuksessa esikoisensa kanssa.

Noin 70 prosenttia koki perheen taloudellisen tilanteen hyväksi. Vähemmistö koki, etteivät perheen nykyiset tulot riitä perheen tarpeisiin.

Varsinais-Suomessa perhekeskustoimintaa on Turussa, Laitilassa, Uudessakaupungissa, Taivassalossa ja Salossa.

Lähteet: Mannerheimin Lastensuojeluliiton tiedote