Talvivaaran kaivoksesta juoksutetaan 750 000 kuutiota vettä lähialueiden vesistöihin

Poikkeuksellisen runsaiden vesisateiden ja lumen sulamisen takia kaivoksen vesivarastot ovat täynnä.

Kotimaa
Terrafamen purkuputken ympäristöä Sotkamossa.
Kalle Heikkinen / Yle

Talvivaaran kaivosta pyörittävä Terrafame Oy on aloittanut lisäjuoksutukset kaivoksen lähialueiden vesistöihin.

Terrafame perustelee puhdistettujen vesien lisäjuoksutuksia Kortelammen ja Latosuon patoalueiden vedenpinnan nousulla. Nousu johtuu poikkeuksellisen runsaista sateista ja lumien sulamisesta.

Yhtiön mukaan vesi alueella on noussut nyt niin korkealle, että mikäli lisäjuoksutuksiin ei ryhdytä, kohoaa riski vesien hallitsemattomasta pääsystä ympäristöön liian suureksi.

Samasta syystä Terrafame kertoo jättäneensä Kainuun ELY-keskukselle ilmoituksen, ettei se pysty noudattamaan kaivosta koskevaa ympäristölupaa. Sama lupa sallisi juoksutukset vuoden 2016 alusta.

Puhdistettujen vesien lisäjuoksutuksia jatketaan ainakin kuluvan vuoden loppuun. Terrafame laskee, että Kortelammelta ja Latosuolta päästetään vettä yhteensä noin 500 000 kuutiometriä. Lisäksi purkuputken kautta Latosuolta päästetään noin 250 000 kuutiometriä lisää. Määrällä täyttäisi seitsemän eduskuntataloa.

Kortelammen kautta vedet kulkeutuvat Vuoksen vesistöön ja Latosuon kautta Oulujoen vesistöön.