Keksijät luovat uusia digisovelluksia yhteistyössä käyttäjien kanssa

Lappeenrannan korkeakoulut saivat Tekesiltä miljoona euroa kokeilevaan tutkimukseen. Kokeilevan kehittämisen mallilla etsitään uusia digitaalisia sovelluksia yritysten ja kuntien käyttöön.

Lappeenranta
Linja-autot Lappeenrannassa -sovellus
Yle Petri Kivimäki

Lappeenrannan korkeakoulut ovat saaneet merkittävän rahoituksen digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen. Innovaatiorahoittaja Tekes osallistuu miljoonalla eurolla kokeilevaan tutkimukseen, jossa kehitetään uusia sovelluksia muun muassa yritysten ja kuntien käyttöön.

Digitaaliset innovaatiot kuuluvat Suomen hallituksen kärkihankkeisiin, joita Tekes rahoittaa. Kokeilevan kehittämisen osaaminen on Lappeenrannan korkeakouluissa Suomen kärkeä, joten tutkimus saatiin niiden toteutettavaksi.

Yritykset ja keksijät yhdessä

Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston virtuaalisessa ideointipajassa on mukana muun muassa Imatran ja Lappeenrannan kaupunkien sekä useiden yrityksien edustajia ja keksijöitä. Pajassa ideoidaan, keksitään ja toteutetaan sovelluksia, samaan aikaan kun niiden syntymisestä saadaan tutkimustietoa.

Malleja on myöhemmin helppo monistaa käyttöön muuallakin.

– Yhteistyökumppaneita löytyi todella helposti, sillä monet yritykset ja organisaatiot painiskelevat juuri nyt digitaalistumisen kanssa, sanoo tutkijatohtori Erno Salmela Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Tavoitteena on synnyttää digitaalisia ratkaisuja rutiinitehtäviin ja vapauttaa ihmiset tuottavaan työhön.

– Tarkoituksenmukaista on digitalisoida vain silloin, kun se tuo lisäarvoa tai säästää kustannuksia, Salmela toteaa.