Jätekeskus aloitti pilaantuneiden maiden puhdistuksen – osa hyödynnetään kaatopaikan maisemoinnissa

Lipporannan asuinkorttelin pilaantuneiden maa-ainesten puhdistus alkoi Oulussa. Maa-ainekset käsitellään Ruskon jätekeskuksessa kompostoimalla tai polttamalla. Kaakkurin kaatopaikka-alueen maisemointiin käytetään osa puhdistetuista maa-aineista.

jätehuolto
Lipporannan öljyiset maat täyttävät Oulun jätekeskusta.
Lipporannan öljyiset maat täyttävät Oulun jätekeskusta. Oulun Jätehuolto Oy

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on sopinut Oulun Jätehuolto Oy:n kanssa Kiertotien alueen ja Lipporannan asemakaava-alueen öljyllä pilaantuneiden maa-ainesten käsittelystä. Pilaantuneet maa-ainekset käsitellään Ruskon jätekeskuksessa kompostoimalla tai termisesti polttamalla.

Lievästi pilaantunut maa-aines kompostoidaan. Noin 50 000 tonnin kokoista pilaantunutta maa-aineserää varten Ruskon jätekeskukseen on tilattu siirrettävä terminen käsittelylaitteisto, jolla maa-aines käsitellään noin +800 asteen lämpötilassa. Lämpökäsittelyssä maa-aineksen sisältämät öljyhiilivedyt palavat pois, ja maa voidaan hyödyntää alkuperäisessä kohteessa.

Osa puhdistetusta maa-aineksesta hyödynnetään suljettavan Kaakkurin kaatopaikka-alueen maisemoinnissa. Termisestä käsittelystä voi ajoittain aiheutua meluhaittaa Ruskon jätekeskuksen lähialueille.

Pilaantuneita maita on arvioitu olevan yhteensä noin 130 000 tonnia, mutta määrä jäänee pienemmäksi. Puhdistustöiden arvioidaan kestävän puolesta vuodesta vuoteen.

Oulun Jätehuolto ostaa termisen käsittelypalvelun tehtävään erikoistuneelta rovaniemeläiseltä yhtiöltä Savaterra Oy:ltä.