1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Luonnonsuojeluyhdistyksien vetoomus kaatui: Oriveden kultakaivos voi jatkaa toimintaansa vielä vuosiakin

Pirkanmaan ely-keskuksen mukaan Oriveden kultakaivos ei aiheuta niin välitöntä ja huomattavaa haittaa ihmisille tai ympäristölle, että kaivoksen toiminta voitaisiin keskeyttää välittömästi.

Kuva: Arttu Horttanainen / Yle

Pirkanmaan ely-keskus ei lopeta Oriveden kultakaivoksen toimintaa luonnonsuojelijoiden tekemän vireillepanon perusteella. Pirkanmaan luonnosuojelupiiri ja Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys olivat pyytäneet ely-keskusta keskeyttämään Oriveden kultakaivoksen toiminnan välittömästi ympäristövahinkojen estämiseksi.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto hylkäsi joulukuun alkupuolella kaivosyhtiö Dragon Mining Oy:n ympäristölupahakemuksen ja määräsi Oriveden kultakaivoksen lopetettavaksi. Kaivoksen toiminta voi kuitenkin jatkua vielä vuosienkin ajan, koska kaivosyhtiö on ilmoittanut valittavansa päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen ja tarvittaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusten käsitteleminen vienee noin vuoden per oikeusaste.

Ely-keskus toteaa tiistaina tekemässään päätöksessä, ettei se voi keskeyttää kultakaivoksen toimintaa ympäristönsuojelulain perusteella, koska kaivoksen ei katsota aiheuttavan välittömiä ja huomattavia haittavaikutuksia ympäristölle tai ihmisten terveydelle.

Pirkanmaan luonnosuojelupiiri ja Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys harkitsevat ely-keskuksen päätöksestä valittamista.

Oriveden kultakaivoksen ympäristöluvan hylkäämisen perusteena oli ennen kaikkea kaivoksen haitallinen vaikutus vesistöihin. Dragon Mining Oy on laskenut koko toimintansa ajan kaivoksen kuivatusvedet Ala-Jalkajärveen. Järven kala- ja rapukannat ovat tuhoutuneet.