Tutkijat selvittivät: "joulumieli" näkyy ihmisaivoissa

Kokeessa onnistuttiin paikantamaan ne aivojen alueet, joissa jouluaiheisten kuvien näkeminen aiheuttaa muutoksia. Tutkimus oli kuitenkin niin joulumielellä asetettu, että hyvin laajoja johtopäätöksiä tuloksista ei kannata vetää.

tiede
Kuvassa kolme tähden muotoista jouluvaloa
Heini Holopainen / Yle

Mistä tuntee joulun? Tanskalaistutkimuksen mukaan ainakin muutoksista tietyillä aivokuoren alueilla. Lääketieteen alan verkkosivusto BMJ kertoo tutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun), jossa pyrittiin tunnistamaan ja paikantamaan joulumieli ihmisaivoissa.

Kokeessa näytettiin jouluvalojen ja -leivonnaisten kaltaisia jouluaiheisia kuvia syntyperäisille tanskalaisille, jotka viettävät joulua. Lisäksi koehenkilöiltä kysyttiin heidän jouluperinteistään ja mielleyhtymistään jouluun. Samat kokeet toistettiin joukolle ulkomaalaistaustaisia ihmisiä, joille joulu ei ole juhlapyhä.

Kokeen aikana osallistujien aivotoimintaa tutkittiin toiminnallisella magneettikuvauksella. Lopuksi kahden eri koeryhmän aivotoimintaa verrattiin toisiinsa tilastollisesti kuvantamistulosten perusteella.

Tutkimuksessa havaittiin, että jouluaiheisten kuvien näyttäminen ja jouluaiheisten kysymysten esittäminen aiheutti muutoksia aktivaatiossa tietyillä aivokuoren alueilla niillä ihmisillä, jotka viettävät joulua. Ne aivojen alueet, joissa eroja havaittiin, on aikaisemmin yhdistetty hengellisyyteen, somaattisiin aisteihin ja tunnetilojen tunnistamiseen kasvojen ilmeistä. Ei-jouluihmisillä vastaavia muutoksia ei havaittu.

Vaikka tutkimusmenetelmät ovat aitoja ja tulokset julkaissut sivusto arvostettu, tutkijat eivät itse ota koetta liian vakavasti. Metodeista todetaan muun muassa, että tutkittaville ei annettu "munatotia tai piparkakkuja" ennen magneettikuvauksia. Lisäksi tutkijat myöntävät, että koe ei anna vastausta siihen, reagoivatko aivot juuri jouluun vai juhlan tai ilon aiheeseen yleensä.

Syksyllä julkaistu joulumielitutkimus on tuttu tapaus Kuopion yliopistollisen sairaalan professori Ritva Vanniselle. Hän kuvaa sitä "asiallisin metodein tehdyksi", mutta muistuttaa, että kysymyksenasettelukin on tehty joulumielellä.

Tanskalaistutkijoiden käyttämät kuvantamismetodit ovat sinänsä kovassa käytössä aivotutkimuksessa. Kuopiossa vastaavalla tekniikalla on pyritty havaitsemaan muun muassa aivotoiminnan muutoksia muistisairaudesta kärsivillä potilailla.