Ruotsi: Kaivosjätteet iso riski veronmaksajille

Kaivosjätteiden aiheuttamien ympäristövahinkojen paikkaaminen voi käydä kalliiksi veronmaksajille. Näin arvioi Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto Riksrevisionen. Erityisen suuri kustannus yhteiskunnalle voi tulla konkurssiin kaatuneista kaivoksista. Ratkaisuksi ehdotetaan kaivosalan rahoittamaa rahastoa.

Kotimaa
Kittilän kultakaivoksen jätevesiallas Kittilässä valokuvattuna marraskuussa 2015. Kaivoksen jätevesialtaaassa havaittiin lokakuussa vuoto. Vuotopaikka on pieni puro vasemmalla.
Kittilän kultakaivoksen jätevesiallas Kittilässä valokuvattuna marraskuussa 2015. Kaivoksen jätevesialtaaassa havaittiin lokakuussa vuoto. Vuotopaikka on pieni puro vasemmalla. Martti Kainulainen / Lehtikuva

Pohjolan kaivosbuumin tappiot uhkaavat aiheuttaa menoja valtiolle Suomen lisäksi myös Ruotsissa. Kysymys on esimerkiksi siitä kykenevätkö konkurssin tehneet Talvivaaran kaivos Kainuussa ja Pajalan kaivos Norrbottenissa maksamaan mahdolliset kustannukset ympäristön pilaantumisesta.

Talvivaaran konkurssiin mennyt kaivosyhtiön Talvivaara-Sotkamo Oy velvoitettiin äskettäin puhdistamaan kaksi saastuttamaansa järveä. Jos Kainuun Ely-keskuksen asettama puhdistusvelvoite saa joskus lainvoiman, niin puhdistuskustannukset maksaa lopulta valtio ellei konkurssipesältä löydy rahaa.

Ruotsissa teollisuushistorian suurimmassa konkurssissa kaatunut Northlandin rautakaivos Pajalassa on herättänyt valtiontalouden tarkastajat arvioimaan kaivosjätteiden muodostamaan kustannusriskiä veronmaksajille. Asiasta julkaistiin äsken Ruotsissa ”Gruvavfall – Ekonomiska risker för staten” eli ”Kaivosjätteet – valtion taloudellinen riski” – niminen raportti.

Kaivosalan pitkän ajan jäterahasto

Ruotsin valtiontalouden tarkastusviraston Riksrevisionin johtopäätös on, että vakuuksien asettaminen, valvonta ja määrä eivät vastaa kasvavan kaivostoiminnan kasvavien jätemäärien aiheuttamaa kustannusriskiä yhteiskunnalle. Raportin mukaan jäteriskiä ja riittävää vakuusmitoitusta arvioidaan kaivoshankkeissa aivan liian myöhään eli vasta kaivostoiminnan alettua.

Ruotsin lain mukaan kaivosyhtiöille olisi mahdollista asettaa tiukemmat vakuudet ja pidempi vastuuaika. Riksrevisionin mielestä kaivosyhtiöiden esityksestä lupakäytännön linjaksi muodostunut 30 vuotta kaivoksen sulkemisen jälkeen on liian lyhyt, koska monilla ympäristövaikutuksilla ei ole aikarajaa.

Lakkautettujen kaivosten hamaan tulevaisuuteen jatkuvan jätehallinnan yhdeksi ratkaisuksi Riksrevisionen ehdottaa pitkän tähtäimen rahoitusta esimerkiksi kaivosalan rahaston avulla.

Talvivaaralla ei vakuuksia pilaantuneiden järvien putsaamiseen

Entä miten asia on hoidettu meillä Suomessa? Kainuun Ely-keskuksen mukaan Talvivaaran kaivosyhtiöltä ei ole tarvinnut Suomen lain mukaan vaatia vakuuksia vesistöjen pilaamisen varalta ja vahinkovakuutukset ovat pienet.

Talvivaaran kaivosyhtiöltä vaadittiin aikanaan lain mukaiset jätevakuudet jätealueiden maisemointiin kun kaivos joskus suljetaan. Siis jos Talvivaaran konkurssipesältä ei löydy rahaa, kuten usein käy, niin järvien puhdistamisen maksavat veronmaksajat.

Pohdiskelua veronmaksajien kaivosjäteriskin kannalta Suomessa riittää. Parhaillaan viranomaiset selvittävät vasta lyhyen aikaa toimineen Kittilän kultakaivoksen jätealtaan vuodon herättäminä, pitäisikö kaivosten jätealtaiden rakenteista säätää Suomessa vihdoin jotakin.

Kaivosteollisuus puolestaan on niin Suomessa kuin Ruotsissa, lobannut ankarasti päättäjiä ja mediaa sääntelyn purkuun. Kaivoyhtiöiden väite on ollut, että liian tiukka ympäristölainsäädäntö estää kaivosten ripeää avaamista ja pilaa taloudellisen kasvun.