Tutkimus: Ydinvoiman korvaaminen kivihiilellä kasvattaisi rajusti ennenaikaisia kuolemia

Jos energiaa olisi tuotettu viime vuosina ydinvoiman sijaan kivihiiltä polttamalla, suuremmat pienhiukkaspäästöt olisivat lisänneet ennenaikaisia kuolemia jopa 150 000:lla vuosittain. Noin kaksi kolmasosaa näistä kuolemista olisi tapahtunut Euroopassa. Tiedot käyvät ilmi vastikään julkaistusta suomalaistutkijoiden artikkelista.

tiede
Tuulivoimaloita ja savuava jäähytystorni sekä savupiippu nousevat sumusta.
Julian Stratenschulte / EPA

Ydinvoiman täydellinen korvaaminen kivihiilellä aiheuttaisi merkittäviä terveyshaittoja, selviää joulukuussa Journal of Geophysical Research -lehdessä julkaistusta suomalaistutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan suuremmat pienhiukkaspäästöt olisivat lisänneet ennenaikaisia kuolemia jopa 150 000 vuosittain, jos energiaa olisi tuotettu viime vuosina ydinvoiman sijaan kivihiiltä polttamalla. Noin kaksi kolmasosaa näistä kuolemista olisi tapahtunut Euroopassa, missä suurin osa ydinvoimaloista sijaitsee.

Kokonaisuudessaan ilmakehän pienhiukkaset aiheuttavat arviolta noin 3,2 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa vuosittain.

– Tutkimuksen taustalla on se, että ydinvoimasta ollaan luopumassa esimerkiksi Saksassa, ja myös muun muassa Japanissa ydinvoimaloiden käynnistämistä uudelleen on vastustettu (Fukushiman) ydinkatastrofin jälkeen, selittää tutkimusartikkelin pääkirjoittaja, erikoistutkija Tero Mielonen Itä-Suomen ilmatieteellisestä tutkimuskeskuksesta.

Pahin mahdollinen vaihtoehto

Tutkimuksessa ydinvoiman korvaavaksi tekniikaksi valittiin kivihiili, sillä tarkoitus oli selvittää pienhiukkaspäästöjen kannalta pahinta mahdollista vaihtoehtoa.

– Saksassahan ajatuksena on, että ydinvoimaloiden tuottamaa sähköä saataisiin korvattua uusiutuvilla energialähteille, mutta kivihiilen polttokin voi lisääntyä. Tässä otettiin tarkasteluun se äärimmäisin esimerkki, Mielonen sanoo.

Mielosen mukaan tutkimuksessa huomioitiin ainoastaan energiantuotannon päästöt, ei koko polttoainetuotannon ketjua, joten esimerkiksi polttoaineen hankinnasta ja kuljettamisesta tulevat päästöt jäivät arvion ulkopuolelle.

Tutkimus ei huomioinut myöskään ydinvoimaan liittyviä riskejä, kuten ydinvoimalaonnettomuuksia, radioaktiivisen jätteen säilyttämistä tai ydinpolttoaineen rikastamista asekäyttöön.

Ilmastovaikutuksia arvioitiin ilmastomallin avulla. Terveysvaikutusten mittareina käytettiin sydän- ja verisuonisairauksien sekä keuhkosyövän aiheuttamia ennenaikaisia kuolemia yli 30-vuotiaiden väestöryhmässä.

Kivihiilivoimaloiden päästöinä käytettiin amerikkalaisten kivihiilivoimaloiden keskimääräisiä päästöjä vuodelta 2009.