Oikeusasiamies: Sairaanhoitopiiri ei noudattanut julkisuuslakia

Eduskunnan oikeusasiamies moittii Satakunnan sairaanhoitopiiriä potilasasiakirjojen toimittamista koskevassa asiassa. Yksityishenkilö kanteli sairaanhoitopiiristä, kun hänelle ei ollut toimitettu hänen sähköpostilla tilaamiaan asiakirjoja.

Kotimaa
Potilasasiakirja
Yle

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen pitää virheellisenä Satakunnan sairaanhoitopiirin toimintaa potilasasiakirjojen toimittamista koskevassa asiassa.

Yksityishenkilö oli kannellut sairaanhoitopiirin toiminnasta vuonna 2014. Hän oli pyytänyt potilasasiakirjojaan sähköpostilla. Sairaanhoitopiiri ei ollut toimittanut asiakirjoja vaan oli ilmoittanut, että asiakirjat voidaan toimittaa vain allekirjoitettua kirjallista hakemusta vastaan.

Oikeusasiamiehen ratkaisussa eräs keskeinen kysymys oli, ovatko potilasasiakirjat julkisuuslain mukaisia tietoja. Satakunnan sairaanhoitopiirin tulkinnan mukaan ne eivät sitä ole, mutta oikeusasiamies pitää tätä tulkintaa virheellisenä.

Sairaanhoitopiirin käytäntö ei ole ottanut huomioon julkisuuslain vaatimuksia, miten asiakirjapyyntöihin pitää suhtautua. Oikeusasiamies katsoo, että kantelijan tietopyyntö olisi julkisuuslain perusteella voitu hyväksyä.