Heinäluoma: Finavian johdannaiskaupat tarkastusvaliokunnan käsittelyyn ensi keväänä

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Eero Heinäluoma sanoo, että Finavian tappiolliset johdannaiskaupat ja niitä koskevat selvitykset päätyvät tarkastusvaliokunnan arvioitavaksi. Valtiolta ei voi kadota yli 30 miljoonaa euroa ilman että tiedetään, mitä on tapahtunut, sanoo Heinäluoma.

talous
 Sosialidemokraattien Eero Heinäluoma kysyy eläkeläisten verotuksesta eduskunnan suullisella kyselytunnilla Helsingissä 17. joulukuuta 2015.
Martti Kainulainen / Lehtikuva

Finaviaa ravisteleva johdannaiskohu päätyy eduskunnan tarkastusvaliokunnan arvioitavaksi Valtiontalouden tarkastusviraston tekemän laillisuusselvityksen jälkeen.

– Tarkastusvaliokunnan rooli on tällaisessa asiassa lähtökohtaisesti selvittää, onko asioita hoidettu oikein, sanoo eduskunnan tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Eero Heinäluoma (sd.).

Tarkastusvaliokunnan pöydälle Finavian tappiollisia johdannaiskauppoja koskevat asiat tulevat ensi keväänä hallituksen toimintakertomuksen yhteydessä, kun arvioidaan vuotta 2015. Toinen mahdollisuus on Heinäluoman mukaan Valtiontalouden tarkastusviraston Finaviasta tekemä erilliskertomus, joka lähetetään eduskuntaan.

– Pidän aika selvänä, että tämä tulee tarkastusvaliokunnan pöydälle ensi kevään aikana siksi, että siinä on huomattava julkinen intressi omistajaohjauksessa, sanoo ulkomailta tavoitettu Heinäluoma.

Tarkastusvaliokunta voi viedä asian suureen saliin

Heinäluoman mukaan tarkastusvaliokunta voi antaa suosituksia hallitukselle omassa mietinnössään.

– Niissä voidaan ehdottaa esimerkiksi kanteiden nostamista, jos niitä ei ole tehty aikaisemmin.

Toinen tapa on viedä asia suureen saliin kannanottoehdotuksen muodossa.

– Valiokunta voi myös tehdä kannanottoehdotuksen eduskunnan suureen saliin. Siitä kannasta tulee koko eduskunnan kanta, ja se sitoo hallitusta, selventää Heinäluoma.

Hänen mukaansa eduskunnan tarkastusvaliokunnan kantaa yleensä myös noudatetaan.

Tähän mennessä tarkastusvaliokunnalla ei ole ollut käytössä yksityiskohtaisia tai luottamuksellisia tietoja Finavian tappiollisista johdannaiskaupoista. Valiokunnan kannanotot riippuvat selvityksen tuloksista.

– Nyt arvioitavana on, mistä johdannaistappiot ovat syntyneet. Ovatko ne syntyneet tavalla, jossa on rikottu valtion johdannaisten hankintaa koskevia ohjeita eli otettu sellaista riskiä, joka ei valtion rooliin kuulu? Lisäksi selvitetään, ketkä näitä päätöksiä ovat tehneet, sanoo Heinäluoma.

– Erikseen arvioidaan, jos kanteita ei ole nostettu valtion vahingon rajaamiseksi, kuka tämän päätöksen on tehnyt, hän lisää.

– Valtion lähtökohta on, että päätösten on oltava avoimia ja läpinäkyviä, jotta kansalaiset voivat luottaa verovarojen oikeanlaiseen käyttöön, Heinäluoma huomauttaa.

"Yhtiökokousta on halunnut moni taho"

Oppositiopoliitikko Heinäluoma ei halua tässä vaiheessa arvioida millään tavalla liikenneministeri Anne Bernerin (kesk.) toimintaa lentokenttiä hallinnoivan Finavian yhteydessä.

Heinäluoma sanoo kuitenkin huomanneensa useiden tahojen haluavan päätöksiä Finavian yhtiökokouksessa, jotta saadaan selville valtio-omistajan kanta vahingonkorvauskanteisiin.

– Sitä on esittänyt sekä Valtiontalouden tarkastusvirasto että eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja [Kaj Turunen], ja samaan on viitannut myös Finavian hallituksen uusi puheenjohtaja Harri Sailas.

– Kanteiden osalta ei saa tapahtua vanhenemisia, joissa valtio voisi kärsiä vahinkoa, sanoo Heinäluoma.

Muutoin Heinäluoma ei ota kantaa siihen, milloin mahdollinen Finavian yhtiökokous pitäisi järjestää.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Eero Heinäluoma kuvailee tapausta erittäin harvinaiseksi. Vastaavaa ei ole päätynyt vuosikymmeniin tarkastusvaliokunnan arvioitavaksi.