Ylen kysely: Suomalaisen elämänlaatua parantaisi eniten raha

Ihmisten talous on tiukalla, ja rahasta on pulaa, selviää Ylen Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä. Lähes joka kolmas on sitä mieltä, että tulojen nousu parantaisi elämänlaatua tällä hetkellä eniten. Niillä, joilla on riittävästi rahaa, ei ole tarpeeksi vapaa-aikaa.

Kotimaa
Mikä parantaisi elämänlaatua eniten?
Kyselyyn vastanneet saivat valita enintään kaksi vaihtoehtoa. Yle uutisgrafiikka

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Jari Pajusen mukaan vastauksista näkyy, että ajat ovat hankalat. Erot vastaajien kesken ovat isoja.

– Pienituloiset kokevat tulojen nousun tuovan eniten helpotusta elämään. Yllättävää on kuitenkin, että 24 prosenttia sanoo, että lisääntyvä vapaa-aika toisi helpotusta.

Isotuloisilla rahaa olisi, mutta vapaa-ajasta on pulaa. Kaikista kokopäivätöitä tekevistä vastaajista peräti 39 prosenttia nimesi vapaa-ajan lisääntymisen eniten elämänlaatua parantavana. Sekä työntekijätasolla että johtavassa asemassa olevista kokopäivätyötä tekevistä tätä mieltä oli 36 prosenttia.

Perussuomalaiset kaipaavat lisää tuloja

Isommat tulot parantaisivat selvästi eniten perussuomalaisten kannattajien elämänlaatua. Peräti 53 prosenttia nimesi tulojen nousun eniten elämänlaatua parantavaksi.

Vastaavasti samalla tavalla ajatteli vain 22 prosenttia vasemmistoliiton ja 24 prosenttia vihreiden kannattajista. Tulojen nousu eniten elämänlaatua parantavana pyöri muiden puolueiden kannattajilla ja sitoutumattomilla 30 prosentin molemmin puolin.

Ehkä hiukan yllättäen työttömien vastaukset tulojen noususta eivät suuresti erotu. Työttömistä 33 prosenttia sanoo tulojen nousun parantavan eniten elämänlaatua. Uusi työpaikka sen sijaan parantaisi eniten elämänlaatua 66 prosentissa työttömien vastauksia.

Kunto kohdalleen, jos aikaa olisi

Yli 45 000 euroa vuodessa tienaavien kotitalouksissa fyysisen kunnon parantuminen menee jo tulojen nousun ohi eniten elämänlaatua parantavana.

Kuntoasioissa RKP:n kannattajien vastuksissa on selkeä ero muihin. Heistä vain 15 prosenttia arvioi fyysisen kunnon parantumisen parantavan eniten myös elämänlaatua. On mahdollista, että RKP:n kannattajilla on poikkeuksellisen hyvä kunto, sillä ero muihin on suuri.

– Toiset pitävät itsestään huolta entistä enemmän ja toiset eivät, tämähän on ollut valloillaan oleva trendi. Taloudellinen hyvinvointi tuo vapautta ja myös pitää yllä sitä kuntoa, sanoo Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Jari Pajunen.

Ehkä hiukan yllättäen fyysisen kunnon parantumista toivovat eniten kristillisten kannattajat. Kristillisestä näin arvioi 35 prosenttia, kokoomuksen kannattajista sekä sitoutumattomista 32 prosenttia.

Eläkeläisiä ei stressi paina

Johtavassa asemassa tai yrittäjänä olevien stressitaso näyttäisi olevan aivan omissa lukemissaan. Heistä 36 prosenttia uskoisi stressin vähentämisen parantavan elämänlaatua eniten.

Vastaavasti eläkeläisiä stressi ei vaivaa. Vain kolme prosenttia eläkeläisistä kokisi elämänlaadun parantuvan eniten vähemmällä stressillä. Hurjia stressimääriä ei näyttäisi olevan työttömilläkään, sillä vain kuusi prosenttia työttömistä nimesi stressin vähenemisen eniten elämänlaatua parantavana.

Poliittisen suuntauksen mukaan jaoteltuna näyttäisi siltä, että stressi ei ole suuri ongelma kristillisten ja perussuomalaisten kannattajille. Kristillisistä vain kuusi prosenttia ja perussuomalaisista kahdeksan prosenttia vastasi stressin vähenemisen parantavan eniten elämänlaatua.

Vasemmistoliiton kannattajille taas stressi näyttäisi olevan todellisuutta. Peräti 32 prosenttia totesi stressin vähenemisen eniten elämänlaatua parantavana.

Kyselyn vastauksien mukaan tyypillisin stressaaja olisi 15–24-vuotias nainen, joka on kokopäivätöissä, asuu isossa kaupungissa ja kannattaa vasemmistoliittoa.

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus