Poronhoito kiinnostaa edelleen nuoria

Poronhoidossa on nuoria ollut aina, eikä muutosta ole näkyvissä, sanoo Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Ollila. Poronomistajien keski-ikä ei ole viime vuosina juurikaan noussut, vaikka vielä kymmenen vuotta sitten alan ikääntyminen tuntui vain jatkuvan. Eroja on kuitenkin alueiden välillä.

Kotimaa
Poroerotus Kemi-Sompion paliskunnassa
YLE / Jarmo Honkanen

Näyttää siltä, että poronhoidon ikääntymiskehitys ei olisi enää niin jyrkkää kuin vielä viime vuosikymmenellä. Paliskuntain yhdistyksestä kerrotaan, että viimeisimmät kolme poronhoitokautta poronomistajien keski-ikä on ollut lähellä 44,5 vuotta.

– Kyllä nuoria tulee, meillähän on alle 25-vuotiaita poronomistajia vajaa tuhat. Ja se on kyllä ihan hyvä määrä, kertoo Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Ollila.

– Meillä on tasaisesti nuoria aloittajia joka vuosi. Tietysti voi olla sellaisia paliskuntia, joissa on hetkittäin nuoria vähemmän, mutta kyllä aika tahtoo korjata tilanteet.

Vielä viime vuosikymmenellä poronhoitajien keski-iässä oli selvää nousua usean vuoden ajan, kertoo maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tilasto. Tilastossa on mukana vain pieni osa poronhoitajista, mutta se antaa kuitenkin kehityksen suuntaviivat.

Vuonna 1999 keski-ikä oli 44,8 ja vuonna 2007 46,5 vuotta. Viime vuoden keski-ikä asettuu hieman alle 47:ään, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta kerrotaan.

Keski-ikä Lapissa koko aluetta matalampi

Alueellisia eroja näyttäisi kuitenkin olevan. Joissakin eteläisimmissä paliskunnissa poronomistajat eivät välttämättä haluaisi siirtää toimintaa lapsilleen huonon kannattavuuden vuoksi.

Tämä käy ilmi vuonna 2012 julkaistusta Lapin yliopiston tutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun). Siinä haastateltiin 12 henkilöä neljästä paliskunnasta Kainuusta ja Pohjois-Pohjanmaalta. Tutkimuksessa osa haastatelluista näki nimenomaan eteläisten alueiden haasteena sen, ettei jatkuvuutta välttämättä ole.

Ja kun puhutaan poronomistajien keski-iästä, on se Anne Ollilan mukaan Lapissa jopa koko poronhoitoaluetta alhaisempi.

– Lappilaisten poronomistajien keski-ikä on 43,7 vuotta, että hitusen ollaan vielä alle kaikkien lappilaisten keski-ikää.

Näyttäisi siis siltä, että väki vaihtuu nuorempaan paremmin Lapissa kuin aivan eteläisimmissä paliskunnissa.

Poronomistajia oli kaudella 2014–2015 Paliskuntain yhdistyksen mukaan 4 834 henkilöä. Tämä on kymmenen prosenttia vähemmän kuin esimerkiksi kaudella 2006–2007.

Päätoimisten elinkeinonharjoittajien määrä on pysynyt suhteellisen vakiona viime vuosina, Anne Ollila kuitenkin sanoo.

– Siinä on ehkä kulttuurillinen muutos tapahtunut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Kun ennen oli suunnilleen joka talossa jokunen port, niin porot ovat enemmän keskittyneet. Niitä, jotka päätoimekseen poronhoitoa tekevät, niin se määrä on pysynyt suhteellisen vakiona.