Ylipaine ja sisäänpäin aukeava väliovi voivat tehdä palavasta huoneistosta surmanloukun

Osa palokuolemista saattaa johtua siitä, että uhri ei pysty avaamaan ovea. Tutkija uskoo kevään aikana julkaistavien tarkempien tutkimustulosten vaikuttavan muun muassa nykyaikaisten matalaenergiatalojen rakennusmääräyksiin.

Tulipalo tuhosi porraskäytävän pahoin. Kuva: Johanna Kasvinen / Yle

Huoneistopalossa muodostuva painevaihtelu voi estää palavasta asunnosta pelastautumisen. Aalto-yliopisto on tutkinut asiaa yhteistyössä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kanssa muun muassa tekemällä koepolttoja viime syksynä Kurikassa.

Käytännössä kokeet ovat osoittaneet, että huoneistopalon alkuvaiheessa muodostuva ylipaine voi estää sisäoven avaamisen. 

– Tämä on uusi, mahdollinen selitys sille, miksi henkilö ei ole voinut poistua asunnostaan. Se aika, jolloin paine on hyvin korkea, ei ole kovin pitkä, mutta se ajoittuu juuri siihen kriittiseen vaiheeseen, jolloin palavasta asunnosta on vielä mahdollista ja pitäisi pystyä poistumaan, kertoo paloturvallistekniikan professori Simo Hostikka Aalto-yliopistosta.

Kimmokkeena kokeille olivat vajaat kaksi vuotta sitten Turun Pansiossa tapahtuneen, kuolonuhrin vaatineen kerrostalopalon tutkinnassa tehdyt havainnot. Hostikan mukaan ylipaineen muodostumista palon kriittisillä ensi hetkillä ei aiemmin ole tutkittu Suomessa eikä ulkomailla, vaikka painevaihteluiden syntyminen sinänsä on tiedetty aiemminkin.

– Paineenvaihtelun riski korostuu, koska meillä on käytössä sisäänpäin aukeavat väliovet kerrostalohuoneistoissa. Tämä ei maailmalla ole mitenkään yleinen ratkaisu. Lisäksi meillä muun muassa akustisista syistä pyritään tekemään näistä väliovista melko tiiviitä, kertoo professori Simo Hostikka.

Tiiviit rakennukset ovat alttiita painevaihteluille

Paloturvallisuustekniikan professori Simo Hostikan mukaan merkittävä ylipaine kestää huoneistossa minuutin tai pari. Tuona aikana seisomakorkeudella on jo hengenvaarallista. Ainoa keino olisi odottaa lattian rajassa, että sisäoven avaaminen tulee mahdolliseksi.

Hostikka uskoo, että uudet rakennukset ovat tulipalon sattuessa alttiimpia paineen vaikutuksille kuin vanhat tiiviytensä takia. Erityisen tiiviiksi rakennetaan uudet matalaenergiatalot.

Polttokokeiden tulokset ja loppupäätelmät on tarkoitus julkaista keväällä. Tulokset todennäköisesti vaikuttavat asuinrakennusten palo- ja poistumisturvallisuutta koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin. Professori Hostikka arvioi, että kokeiden pohjalta tehdään muutoksia myös rakennusmääräyksiin.