Turvapaikanhakijoiden tulo länsirajalle tyrehtyi – nyt liikenne kasvaa itärajalla

Sallan ja Raja-Joosepin kautta tulleiden turvapaikanhakijoiden määrä on ampaissut nousuun, samalla kun liikenne Ruotsin kautta on romahtanut. Viranomaisten pelkona on, että Suomen ja Venäjän maarajasta tulee uusi laittoman maahantulon valtaväylä Eurooppaan.

Kotimaa
Turvapaikanhakijoita saapumassa polkupyörillä Raja-Joosepin rajanylityspaikalle Venäjän puolelta aiemmin tänä vuonna (2015).
Turvapaikanhakijoita saapumassa polkupyörillä Raja-Joosepin rajanylityspaikalle Venäjän puolelta aiemmin tänä vuonna. Rajanylitys polkupyörillä on myöhemmin kielletty.Yle

Maahanmuuttovirasto arvioidaan, että Ruotsin ja Tanskan maanantaina käyttöön ottamilla rajatarkastuksilla ei ole vaikutuksia Suomeen tulijoiden määrään.

– Ei ole välitöntä vaikutusta, koska määrät ovat niin pieniä jo ennalta, toteaa maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jaana Vuorio.

Eversti Kimmo Elomaa Rajavartiolaitoksen esikunnasta sanoo, että tilanne ei ole muuttunut. Suomen ja Ruotsin välinen raja on Schengen-alueen sisäraja, jota valvotaan edelleen tehostetusti. Elomaa arvioi, että Ruotsin ja Tanskan toimien myötä Tornio hiljenee edelleen.

– Todennäköisesti se tulee vähentämään edelleen turvapaikanhakijoiden määrää Suomen ja Ruotsin välisellä rajalla, Elomaa sanoo.

Kokonaismäärä vähentynyt kesän tasolle

Uusien turvapaikkahakemusten määrät ovat vähentyneet rajusti. Viikon kuluessa hakijoita on tullut 165.

– Tämän kokoisessa hakijamäärässä on oltu viimeksi kesä-heinäkuun vaihteessa. Marraskuussa viikoittain tuli vielä 1 000–2 000 hakijaa, Vuorio sanoo.

Maahanmuuttoviraston tilastojen mukaan koko viime vuoden aikana turvapaikanhakijoita tuli Suomeen 32 478. Lähes puolet tulijoista saapui Tornion kautta. Uuden vuoden 2016 aikana hakijoita on rekisteröitynyt 69.

Tämän kokoisessa hakijamäärässä on oltu viimeksi kesä-heinäkuun vaihteessa

Jaana Vuorio

Venäjän kautta tulijoiden määrä moninkertaistunut

Viranomaisilla on nyt uusi pelko: Suomen ja Venäjän maarajasta saattaa tulla uusi laittoman maahantulon valtaväylä Eurooppaan.

Kun Tornion rajanylityspaikan kautta tulijoiden määrä on romahtanut, itärajalla liikenne on vilkastunut. Viime vuoden viimeisten viikkojen aikana Sallasta ja Raja-Joosepista tuli noin 500 turvapaikanhakijaa, kun kokonaismäärä itärajalla oli viime vuonna kokonaisuudessaan 700.

Rajavartiolaitoksen Kimmo Elomaa arvioi, että Raja-Joosepin ja Sallan rajanylityspaikkojen vilkastuminen johtuu Norjan tekemistä muutoksista lainsäädäntöönsä. Näin paine on siirtynyt Norjan ja Venäjän rajalta Suomen itärajalle.

– Painopiste on nyt muuttunut Raja-Joosepista Sallaan ja viimeisten viikkojen aikana sieltä tulleet ovat olleet kauttakulkijoita, joilla on kertaviisumi Venäjälle eli he pyrkivät Venäjän kautta edelleen länteen.

Elomaa sanoo, että enimmäkseen tulijat tulevat lentokoneella Murmanskiin ja sieltä maanteitse rajanylityspaikoille.

He ovat olleet kauttakulkijoita, joilla on kertaviisumi Venäjälle eli he pyrkivät Venäjän kautta edelleen länteen

Kimmo Elomaa

Afganistanista tulijoiden hakemukset arvioidaan jonon ohi

Viime aikoina pohjoisesta tulleista noin puolet on Afganistanista. Tulijoita on myös Irakista, Nepalista, Bangladeshista ja Afrikan maista.

Sallasta ja Raja-Joosepista tulijat siirretään Tornion järjestelykeskukseen ja siellä arvioidaan nopeutetusti, mitkä hakemukset ovat perusteettomia. Maahanmuuttoviraston Jaana Vuorio sanoo, että tällä halutaan vähentää Suomen houkuttelevuutta turvapaikanhakumaana.

– Monista hakijamaista kuten Afganistanista tulee aivan perusteettomia hakemuksia ja sen takia haluamme tällä esikarsinnalla varmistaa, etteivät perusteettomat hakijat enempää kuormita turvapaikkajärjestelmää.

Itärajan kehitys on tiiviissä seurannassa ja aiheuttaa huolta myös rajavartiolaitoksessa.

– Kyllä me huolestuneita olemme. Rajavartiolaitos on yhteydessä niin kotimaan kuin naapurimaiden viranomaisiin, että tilanne pysyy hallittavissa ja siedettävissä, Kimmo Elomaa sanoo.

Myös Finnlinesin kyytiin pyrkijöiden määrä romahtanut

Laivayhtiö Finnlines aloitti matkustajiksi pyrkijöille viisumien tarkastukset Saksan Travemündessä ennen joulua sisäministeriön vaatimuksesta. Yhtiön matkustajaliiketoiminnan johtaja Kielo Vesikko sanoo, että ennen viisumien tarkastusten käyttöönottoa Finnlinesin laivoilla tuli turvapaikanhakijoiksi muutamia satoja henkilöitä, mutta viisumivaatimus tehosi heti.

– Kun tämä viisumiohjeistus tuli viranomaisilta meille ja me ilmoitimme eteenpäin, että alamme tarkastaa myös viisumeita, niin sen jälkeen meillä ei ole enää ollut juurikaan näitä lipunostajia sellaisista maista joista Suomeen matkustamiseen edellytetään viisumeja, Vesikko sanoo.