Yhdistykset vetoavat ministeriöön: susimäärä sietämätön Kainuussa

Yhteensä 12 yhdistyksen allekirjoittamassa ehdotuksessa eteläisen Kainuun susitihentymän sanotaan aiheuttavan haittaa ja taloudellisia menetyksiä muun muassa maaseudun asukkaille, kunnalle ja koiraharrastajille.

Kotimaa
Kuvakaappaus Riistahavainnot.fi -sivulta, näkyvissä harmaalla susihavainnot, oranssilla reviirit ja keltaisella pantasudet.
Riistahavainnot.fi

Kuusi Kainuun eteläistä riistanhoitoyhdistystä, viisi koirien rotuyhdistystä sekä Kainuun Kennelpiiri ovat marraskuussa jättäneet maa- ja metsätalousministeriöön ehdotuksen Etelä-Kainuun susikannan hoidosta. Sen mukaan pitäisi pyrkiä tilanteeseen, jossa Kainuussa olisi 4–5 sellaista susilaumaa, jotka eivät aiheuta vahinkoja.

Lisäksi ehdotetaan, että laumojen alfa-yksilöt olisi pannoitettu, jotta niiden ajankohtaisia paikkatietoja pystyisi seuraamaan metsästyskauden aikana.

Näihin sovittuihin laumoihin kuulumattomat yksilöt poistettaisiin kannanhoidollisilla ja vahinkoperusteisilla luvilla. Näin voitaisiin turvata susille luonnonmukainen laumakäyttäytyminen ja vahvat elinvoimaiset laumat. Samalla turvattaisiin paikallisten asukkaiden oikeudet ja mahdollisuudet luontoharrasteisiin. Lainaus esityksestä Etelä-Kainuun susikannan hoidoksi

Neuvotteleva virkamies Sami Niemi kertoo, että Kainuusta saapuneen ehdotuksen kaltaisia kirjelmöintejä susiasioissa tulee maa- ja metsätalousministeriöön vuosittain 2–5.

– Ehdotukset ja adressit eivät ole yhteismitallisia, ja niiden määrään on sillä tavalla hankala arvioida. Mutta niitä tulee säännöllisesti, vaikkakin harvakseltaan. Niitä tulee organisaatioilta ja yksittäisiltä kansalaisilta.

– Yleensä kirjelmöintejä tulee silloin, kun jokin asia on vireillä, kuten nyt loppuvuodesta ministeriön asetus. Tämä Kainuun ehdotus oli myös asetuksesta annetun lausunnon liitteenä.

Kainuun esitys "poikkeuksellinen"

Sami Niemen mukaan kirjelmöinnit vastaavat usein jo tiedossa olevaa yleistä mielipidettä.

– Harvemmin tällaiset esitykset kuitenkaan tuovat mitään konkreettista ratkaisuesitystä, koska niiden viesti on usein jommasta kummasta mielipiteen ääripäästä. Informaation saaminen toki hyödyttää aina ministeriötä, eikä niiden lähettäminen ole hyödytöntä.

Niiden viesti on usein jommasta kummasta mielipiteen ääripäästä.

Sami Niemi

– Tosin tämä kainuulaisten yhdistysten esitys oli siitä poikkeuksellinen, että siinä on rakentava vaihtoehto: Kainuuseen toivotaan muutamaa susilaumaa, ja että alfa-yksilöt pannoitettaisiin, maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Sami Niemi sanoo.

Yhdistysten ehdotuksessa todetaan, että Kainuussa poronhoitoalueen eteläpuoliset osat ovat susien tihentymäalueita, ja että sudet on saatava levittäytymään tasaisemmin koko maahan.

Susien aiheuttamia haittoja ja paikallisen väestön mielipiteitä ei ole otettu huomioon. Nykyinen susitiheys on sietämätön. Tällainen merkittävää kansanosaa koskeva epäoikeudenmukaisuus ei ole hyväksyttävää. Lainaus esityksestä Etelä-Kainuun susikannan hoidoksi

Susitihentymän purkamista Kainuun eteläisistä osista perustellaan ehdotuksessa muun muassa maaseudun ulkoilumahdollisuuksien vähentymisellä, ylimääräisten koulukuljetusten järjestämisellä sekä koti- ja harraste-eläinten pitäjille aiheutuvilla haitoilla. Myös metsästys- ja kenneltoiminta on ehdotuksen mukaan uhattuna.

Esitykset osana kokonaisharkintaa

Neuvotteleva virkamies Sami Niemi maa- ja metsätalousministeriöstä sanoo, että Kainuusta saatu esitys etenee sen mukaan, miten asian kokonaisharkinta etenee.

Toiveissa on, että suden aiheuttamaa sosiaalista konfliktia pystyttäisiinkin ratkaisemaan pannoituksella.

Sami Niemi

– Toiveissa on, että suden aiheuttamaa sosiaalista konfliktia pystyttäisiinkin ratkaisemaan pannoituksella suden metsästyksen jälkeen. Se, että tässä vaiheessa rajoitettaisiin jonkin tietyn alueen laumamäärää, on vielä ennenaikainen asia kommentoitavaksi.

Niemen mukaan nyt on meneillään toinen vuosi, kun susien kannanhoidollista metsästystä Suomen riistakeskuksen myöntämillä poikkeusluvilla kokeillaan.

– Tämän metsästysvuoden jälkeen harkitaan, että jatketaan tällä tavoin ensi vuonnakin. Siltä osin kun jatkoa harkitaan, niin Kainuunkin esitys on osa tätä harkintaa.