Oikeuskansleri: Eduskunta jätti tekemättä Stubbin oikeudellisen arvion

Oikeuskansleri Jaakko Jonkan mukaan eduskunta olisi välikysymyksen lisäksi voinut tehdä myös oikeudellisen arvion valtiovarainministeri Alexander Stubbin (kok.) perättömistä puheista. Kun eduskunta ei sitä tehnyt oikeuskanslerin ratkaisuvaihtoehdot kapenivat selvästi. Oikeuskanslerille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle tuli Stubbin eduskuntapuheista yhteensä 15 kantelua.

politiikka
Oikeuskansleri Jaakko Jonkka.
Oikeuskansleri Jaakko Jonkka.Yle

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka sanoo, että kanteluja ratkaistaessa oli kolme keskeistä "pointtia". Ensiksikin se, että Stubb antoi eduskunnan kyselytunnilla paikkansapitämätöntä tietoa valmisteilla olevan hallintarekisteri-uudistuksen lausunnoista.

– Toiseksi jouduimme kuitenkin toteamaan, ettei pystytä osoittamaan, että ministeri olisi tarkoiteukselliseesti pyrkinyt harhauttamaan eduskuntaa. Ja kolmas asia mikä on tässä hyvä huomata on se, että eduskunnassa käydyn keskustelun arviointi kuuluu ensisijaisesti tietysti edsukunnalle itselleen.

Eduskunta arvioi Stubbin ja hallituksen poliittisen luottamuksen välikysymyksellä, mutta Stubbin puheiden ja aseman juridista arviota ei eduskunnan perustusalakivaliokunnassa sen sijaan koskaan tehty.

Se vaikutti myös oikeuskanslerin ratkaisuun.

– Eduskunta olisi halutessaan voinut arvioida sen oikeudellisesti sen lisäksi, että se jo poliittisesti arvioitiin. Niin ei siinä ollut oikeastaan enää mitään sijaa laillisuuvalvonnalliselle lisäarviolle, lisäarvoa ei ollut saatavissa, oikeuskansleri kuvailee omaa tehtäväänsä.

Kanslerilta kuitenkin moitteet Stubbille

Ministereiden toimia arvioidaan aina ministerivastuupykälien mukaan, ja syytekynnys valtakunnanoikeuteen on korkea.

Maallikosta oikeuskanslerin ratkaisu vaikuttaa lempeältä, mutta oikeusoppinut löytää muutakin.

– Kyllä tähän päätökseen sellainen pieni moite sisältyy, Lapin yliopiston rikosoikeuden emeritaprofessori Terttu Utriainen arvioi.

Oikeuskansleri Jonkan mukaan nopeatahtisessa eduskuntakeskustelussa epätarkkuus on ymmärrettävää. Mutta sitten: "Toisaalta tässä tapauksessa oli kyse jo aikaisemmin julkista keskustelua herättäneestä ja siten ennekoitavissa olleesta seikasta, viranomaisten suhtautumisesta hallintarekisterisuunnitelmiin".

– Ainakin valmistautua vähän paremmin, kuuluu Utriaisen mukaan kanslerin kehotus Stubbille.

Stubbin perättömien puheiden lisäksi kantelu tuli myös siitä, kuinka valtiovarainministeriön tiedotus oli valjastettu muokkaamaan julkista keskustelua hallintarekisteriuudistukselle suopeammaksi.

Sitä ratkoo eduskunnan oikeusasimies omana erillisenä asianaan.