1. yle.fi
  2. Uutiset

Miksi Los Angelesin kaasuvuodon tukkiminen kestää kuukausia?

Los Angelesin massiivista kaasuvuotoa on yritetty tukkia useasti, mutta työ edistyy hitaasti vuodon ominaisuuksien vuoksi. Vuodon yhtenä mahdollisena syynä on arveltu olevan putkien syöpyminen. Kaasuyhtiö ei kuitenkaan ilmeisesti ole rikkonut säädöksiä toiminnassaan.

Ulkomaat
Apuporausreiän poraustorni jonkin matkan päässä vuotavasta porausreiästä.
Aliso Canyonin kaasuvuodon tukkimiseen käytettävän apuporausreiän poraustorni jonkin matkan päässä vuotavasta porausreiästä.Southern California Gas Company

Jättimäinen metaanivuoto Aliso Canyonin kaasunvarastointialueella on kestänyt nyt jo kuukausia. Alueen omistava Southern California Gas -kaasuyhtiö on arvioinut, että vuotoa ei saada tukittua ennen kuin helmikuussa tai mahdollisesti vasta maaliskuussa.

Monet ovat kysyneet, miten vuodon tukkiminen voi kestää niin kauan. Syy siihen on vuodon ominaisuuksissa.

Aliso Canyonin kaasunvarastointialueella on noin 115 käytössä olevaa kaasuvarastoa yli 10 neliökilometrin alueella. Alue on vanha öljykenttä, missä öljynporaus on jättänyt kivikerrostumien väliin valtavia kammioita, joihin on varastoitu kaasua odottamaan jakelua asiakkaille.

Kaasu on varastoitu maakerrostumien väliin yli 2,5 kilometrin syvyyteen. Porausreikä SS-25, josta kaasua vuotaa, johtaa luonnolliseen säiliöön, johon mahtuu kaasua jopa yli 20 miljoonaa tonnia.

Öljyntuotanto alkoi alueella 1930-luvulla ja 1970-luvulla öljykentät alkoivat ehtyä. Tuolloin SoCalGas osti osan alueesta varastointikäyttöönsä. Kaasu ei läpäise kivikerroksia – ellei porausreikään tule murtumaa.

Putken korroosio voi olla syy vuotoon

Vuodon tarkkaa sijaintia tai sen aiheuttajaa ei varmuudella tiedetä. Kalifornian öljy- ja maakaasuporauksia valvovan viranomaisen mukaan porausreiän ikä voi olla vaikuttanut vuodon syntymiseen.

Maaperän liikkumista ei pidetä todennäköisenä vaihtoehtona, sillä varastointialue selvisi vuonna 1994 sattuneesta ennätyksellisen voimakkaasta maanjäristyksestäkin vahingoittumattomana.

Aliso Canyonin kaasunvarastointialue kukkuloilla Los Angelesin pohjoispuolella.
Aliso Canyonin kaasunvarastointialue sijaitsee kukkuloilla Los Angelesin pohjoispuolella.Southern California Gas Company

Öljynporaus SS-25:stä alkoi vuonna 1954 ja se muutettiin kaasunvarastointiin vuonna 1973. Sen tekniikka päivitettiin muutama vuosi myöhemmin. Porausreiän putket ovat kuitenkin yli 60 vuotta vanhoja ja öljyn ja kaasun lisäksi niissä on kulkenut myös vettä, mikä voi aiheuttaa korroosiota.

Putki on suojattu betonikuorella, ja sen ja putken välissä on tyhjää tilaa, johon kaasua ilmeisesti vuotaa.

Kaasuyhtiö epäilee, että sen jälkeen kaasu vapautuu maaperään kohdassa, jossa sementtikuori loppuu ja kaasu nousee maanpinnalle huokoisen maaperän läpi.

Suuri osa porausrei'istä vuosikymmenien ikäisiä

Kaasuyhtiö ei ole halunnut arvailla putken rikkoutumisen syytä, mutta se on todennut, että korroosio on aina ongelma putkistojen kohdalla. Lähteet tarkastetaan vuosittain ja jos vuotoa epäillään, lähde tukitaan. SS-25 tarkastettiin edellisen kerran lokakuussa 2014.

Los Angeles Daily News -sanomalehden mukaan SoCalGas kuitenkin tiesi jo vuosi ennen vuodon tapahtumista, että Aliso Canyonin putkisto syöpyi ja heikkeni yhä nopeammin. Myös osien mekaaninen kuluminen oli ongelma. Marraskuussa 2014 yhtiö pyysi osavaltiolta lisärahoitusta lähteiden tiheämpiä tarkastuksia ja korjauksia varten.

Yhtiö varoitti, että sen nykyisessä tarkastusohjelmassa pysyminen johtaisi riskien kasvamiseen. Osavaltion viranomaisten oli kuitenkin hyväksyttävä kaasumaksujen korotukset, joilla korjausbudjettia voitaisiin kasvattaa. Hakemus oli edelleen vireillä vuodon alkaessa.

Työntekijä Aliso Canyonin kaasunvarastointialueella.
Työntekijä Aliso Canyonin kaasunvarastointialueella. Iso osa alueen putkistosta on kymmeniä vuosia vanhoja.Southern California Gas Company

Hakemuksessa SoCalGas mainitsi, että useille lähteille oli viimeisten vuosien aikana pitänyt tehdä suuria korjaustöitä ja monista muista oli löytynyt uhkaavia vikoja. Porausputkistot alkavat kärsiä ikääntymisestä 40 vuoden jälkeen. Heinäkuussa 2014 puolet SoCalGasin 229 porausreiästä oli yli 57 vuotta vanhoja ja 52 niistä oli yli 70 vuotta vanhoja.

Viranomaisten mukaan ei kuitenkaan näytä siltä, että SoCalGas olisi rikkonut voimassa olevia säädöksiä.

Kaasun suuri paine esti ensimmäiset tukkimisyritykset

SoCalGas yritti ensin tukkia vuodon ruiskuttamalla porausreikään veden ja mudan sekoitusta, mutta metaani ja vesimolekyylit olivat muodostaneet reikään jäätulpan noin 150 metrin syvyyteen. Tulppa onnistuttiin sulattamaan jäänestoaineella, mutta vuotavan kaasun paine oli suurempi kuin paine, jolla mutaseosta pystyttiin pumppaamaan alaspäin.

Seitsemän yrityksen jälkeen suunnitelmasta luovuttiin, kun heräsi pelko, että mutaseoksen liian voimakas pumppaaminen saattaisi aiheuttaa entistäkin suuremman kaasuvuodon.

Sen sijaan kaasuyhtiö päätti yrittää tukkia vuodon poraamalla uudet porausreiät vuotavan viereen vajaan puolen kilometrin päähän. Toista porausreikää käytetään ensisijaisesti vuodon tukkimiseen ja toinen reikä porataan varavaihtoehdoksi.

Ensimmäisellä porausreiällä poraaminen alkoi joulukuun alussa ja toisella reiällä poraaminen on määrä aloittaa tammikuun lopulla, kun poraustornin vaatima pystytyspaikka valmistuu.

Poraustyössä monia hidasteita

Grafiikka vuotavasta kaasulähteestä.
Kaasuputki on suojattu betonikuorella, ja sen ja putken välissä on tyhjää tilaa, johon kaasua ilmeisesti vuotaa. Sen jälkeen kaasu todennäköisesti vapautuu maaperään kohdassa, jossa sementtikuori loppuu ja kaasu nousee maanpinnalle huokoisen maaperän läpi.Yle Uutisgrafiikka

Prosessi kuitenkin kestää kuukausia. Vuotavassa porausreiässä kulkeva kaasuputki on halkaisijaltaan 18 senttiä ja työntekijöiden on käytettävä magneettimittausta osuakseen poralla vuotavaan putkeen vuodon alapuolella satojen metrien syvyydessä. Samalla heidän on yritettävä välttää muita alueen porausreikiä.

Mutta pora on poistettava reiästä, jotta mittaussensorit voidaan laskea tilalle ja reikä on niin syvä, että poran ulosvetäminen kestää päivän. Sensorien laskeminen vie toisen päivän.

Mittaustekniikka on sama, jota käytettiin Deepwater Horizonin vuodon tukkimisessa. Kun vuoto on saatu tukittua mutaseoksella, porausreikä tukitaan lopullisesti betonilla ja lähde hylätään.

Myös huono sää ja kovat tuulet ovat paikoin hidastaneet korjaustöitä. Työntekijöiden on myös pysäytettävä korjaustyöt, jos metaanipitoisuudet paikalla nousevat liian korkeiksi.

Kaiken lisäksi metaani on myös tulenarkaa, joten työntekijöiden on varottava, etteivät korjaustyöt aiheuta kipinää, joka voisi sytyttää kaasun. 1960-luvulla kaasulähde syttyi palamaan alueella ja liekit nousivat 30 metrin korkeuteen. Palon sammuttaminen kesti 10 päivää.

Vuotavan kaasun määrä vähentynyt

SoCalGas on onnistunut vähentämään painetta kaasutaskussa muun muassa pumppaamalla sen sisältämää kaasua asiakkailleen.

Paineen väheneminen helpottaa vuodon tukkimista, mutta se on myös johtanut vuotavan kaasun määrän pienenemiseen. Pahimmillaan marraskuun lopulla kaasua vuoti tunnissa lähes 60 tonnia, mutta joulukuun lopulla vuoto oli osavaltion viranomaisten mukaan pienentynyt puoleen tästä.

Muutama päivä joulun jälkeen korjaustyöntekijät onnistuivat paikantamaan SS-25 kaasuputken hätäporausreiästä noin kilometrin syvyydessä.

Luvassa muutoksia alan käytäntöihin

Kun vuoto lopulta saadaan tukittua, yhtiö ja viranomaiset pääsevät tutkimaan vuotokohdan laajuutta ja selvittämään syytä sen syntymiseen.

Kalifornian öljy- ja maakaasuporauksia valvovan viranomaisen mukaan selvitystyöstä saatavat vastaukset todennäköisesti johtavat muutoksiin alan käytännöissä. Viranomaisten mukaan SS-25 otettiin käyttöön ennen nykyaikaisia standardeja, mutta lähteiden rakentamista ja operointia on pohdittava uudelleen. Myös lähteiden tarkastusvälejä on heidän mukaansa lisättävä.

Viranomaisten mukaan tapaus johtaa muutoksiin tavoissa, joilla kaasua varastoidaan.

Lue seuraavaksi