1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. terveys

Ihmissuhteet muuttuvat elämänrytmin mukaan – Onko ystävyydestä tullut pinnallisempaa?

Jäävätkö syvälliset ystävyyssuhteet heitteille, kun kädessä on somevirtaa pursuava älypuhelin ja aika katoaa arjen pyörittämiseen? Aikuisten ystävyyttä on tutkittu vähän, vaikka ystävyyden merkitys korostuu elämän tiukoissa paikoissa.

Kuva: Hanna Lumme / Yle

Olet yrittänyt sovitella ystäväsi kanssa tapaamista ainakin pari kuukautta. Tapaaminen torstaina puoli viiden jälkeen iltapäivällä ei taaskaan toteutunut suunnitelmista huolimatta. On liikaa töitä, omia ja lasten harrastuksia sekä muita juoksevia asioita.

Ennättääkö ystävän kanssa viettää aikaa, kun arkirumba vie kaiken ajan? Onko ystävyydestä tullut pinnallisempaa?

Ihmiset muuttavat useammin

Ihmiset muuttavat uuden opiskelupaikan tai työn perässä moneen kertaan ristiin rastiin ympäri maata. Entiselle paikkakunnalle jääneitä ystäviä on mahdollisuus nähdä harvemmin. Entiset ystävyyssuhteet voivat laimentua, ja uusiakaan ei aina ehdi solmia, jos muuttotahti on nopea.

– Ystävyys on myös haavoittuvaista. Se voi tavallaan kuihtua pois, sanoo Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirch.

Onko ystävyydelle aikaa?

Tutkimusprofessori Rotkirch kertoo, että ihmiset pohtivat entistä enemmän, kuinka ystävyyssuhteita voi ylläpitää elämän eri aalloissa.

Arkea voi ylläpitää aikatauluttamalla, mutta ystävyys on asia, jota ei voi vaalia kellon kanssa.

– Jännitteitä voi syntyä, jos toisella on uusi perhe, rakkaus, lapsi tai vaativa työ. Toinen tuntee, että hei taaskaan sinä et ehdi tulla tai sinulla on jo kiire pois, kuvailee tutkimusprofessori ystävyyden kipupisteitä.

Kuva: Hanna Lumme / Yle

Mistä löydät sä ystävän?

Toisaalta pohditaan myös sitä, kuinka uusia ystävyyksiä solmitaan. Rotkirch vinkkaa, että esimerkiksi laulaminen, tanssiminen ja ruoanlaitto ovat harrastuksia, joista ystäviä kannattaa etsiä, jos itse pitää näistä asioista.

Yleisesti ystävästä haetaan jotain samaa, mitä itsessä on.

– Varsinkin nuoret naiset sanovat, että se minun paras kaveri on ihan niin kuin minä.

Tutkimusten mukaan ulospäin suuntautuneet ihmiset, jotka ovat avoimia uusille asioille, ovat myös ystävyyden suhteen avoimempia. Heidän ystävänsä voivat erota esimerkiksi iältään, etniseltä taustaltaan tai sukupuoleltaan.

– Riippuu siis persoonallisuudesta, millaisia ystävyyssuhteita etsii ja kaipaa.

Toisilla on vain muutamia ystäviä ja toiset viihtyvät useiden ihmisten ympäröiminä. Rotkirch kertoo, että taipumus solmia ystävyysuhteita pysyy suurin piirtein samanlaisena, vaikka elämäntilanne muuttuu.

– Kun ihmiset muuttivat, eli samalla lähipiiri muuttui, heillä säilyi sama sosiaalinen kuvio. He loivat saman verran suhteita kuin aikaisemminkin, kertoo tutkimusprofessori tuoreen tutkimuksen tuloksista.

Some voi tuoda lisää ystäviä

Yhteisöpalvelu Facebookin alkuvuosina käyttäjät saattoivat kokea oudoksi sen, että verkoston jäseniä kutsutaan ystäviksi. Nykyisin käyttäjät ymmärtävät, että facebook-ystävä ei tarkoita samaa asiaa kuin sydänystävä.

Sosiaalisen median kontakteja ja läheisiä ystävyyssuhteita ei ole syytä edes laittaa arvojärjestykseen.

– Somen myötä ihmisillä  on enemmän niin sanottuja heikkoja ystävyyssuhteita. Se on rikkaus. En usko, että ne suhteet vievät mitään pois tärkeimmistä ystävyyssuhteista.

Some helpottaa ylläpitämään heikkoja suhteita, jolloin hyvänpäiväntutuistakin voi myöhemmin tulla sydänystäviä.

Kuva: Sini Salmirinne / Yle

Aikuisten ystävyyttä on tutkittu vähän

Nuorten ystävyyssuhteet on tutkimuksissa todettu merkityksellisiksi identiteetin rakentumisen kannalta. Vasta hiljattain tutkimus on kiinnittänyt huomiota sihen, kuinka tärkeitä ystävät ovat aikuisille ja lasten vanhemmille. Yleensä tutkimuksessa keskitytään muihin ihmissuhteisiin, jolloin ystävyys mainitaan vain ohimennen.

– Ystävyys on ollut ihmissuhteena pitkään aliarvostettu. Esimerkiksi parisuhteita ja vanhemmuutta on tutkittu todella paljon.

Se, että perhekoko on pienentynyt, vaikuttaa myös ystävyyssuhteisiin. Väestöliiton tutkimusprofessori Rotkirchin mukaan ihmiset, joilla on vähemmän sisaruksia, pitävät enemmän yhteyttä ystäviinsä.

– Osittain ystävät lainausmerkeissä korvaavat sen, mitä sisarukset aikaisemmin toivat ihmisten elämään. Jos olet sairas ja pitäisi käydä kaupassa, keneltä pyydät apua, kuvailee Rotkirch ystävien roolia.

Perhe ei merkitse enää vain kahta aikuista, heidän lapsiaan ja tiivistä yhteydenpitoa nelikon sisällä. Nykyisin ihmiset voivat kerätä rakkaista ystävistään tiiviin ryhmän, jonka merkitys on iso.

Esimerkiksi Väestöliiton tutkimuksesta selviää, että suurten ikäluokkien aikuisista lapsista 35 prosenttia on saanut lastenhoitoapua ystäviltään. Vertailun vuoksi todettakoon, että sisaruksiltaan apua on saanut 44 prosenttia.

Ystävyyden merkitys korostuu tiukoissa tilanteissa

Ystävien rooli ikävien tai ihanien tunteiden jakamisessa on erityinen. Ystävien kanssa voi nauraa, itkeä ja valittaa luottamuksellisesti. Rakkaalle sisarelle, äidille tai puolisolle ei välttämättä voi kertoa sitä mitä ystävälle.

Rotkirch kertoo tutkimuksesta, jossa analysoitiin eurooppalaisten vanhempien puheluja sukulaisille, puolisolle ja ystäville. Puhelut ystäville olivat tärkeitä sekä miehille että naisille kaikissa ikäryhmissä, mutta erityisen tärkeitä soitot ystäville olivat 30–40-vuotiaille naisille.

– He soittivat todella paljon ystävättärelle. Sille yhdelle tärkeälle naiselle. Varsinkin naisille on tärkeää, että ystäviä voi nähdä kasvotusten tai heille voi soittaa.

Väite ystävyyden pinnallisuudesta on hatara, sillä vertailukelpoista tutkimusnäyttöä ei ole useilta vuosikymmeniltä.

– Ei ole syytä olettaa, että ystävien näkeminen on vähentynyt, koska luotettavaa vertailupohjaa ei ole.

Sen voi kuitenkin Rotkirchin mukaan todeta, että ystävyyssuhteet ovat aikaisempaa enemmän pohdinnan kohteena, koska elämässä on entistä enemmän murroskohtia.

– Perheet hajoavat ja sukulaiset asuvat entistä kauempana, jolloin yhä suuremmalle osalle ystävyyden merkitys on suurempi koko elämänkaaren ajan. Kaikki ihmiset kaipaavat ystävää. Ystävälle voi kertoa kaikki sydänsurut.