Tilastokeskus: Marraskuussa vähenivät sekä teollisuuden tilaukset että tuotanto

Metsäteollisuudessa tuotanto kasvoi marraskuussa yli kaksi prosenttia. Jos tilauksia tarkastellaan tammi–marraskuun tasolla, on havaittavissa hienoista kasvua verrattuna vuoteen 2014.

talous

Teollisuuden tuotanto oli marraskuussa 1,7 prosenttia pienempi kuin vuoden 2014 marraskuussa, kertoo Tilastokeskus. Tammi–marraskuussa teollisuustuotanto väheni 1,6 prosenttia verrattuna edellisvuoteen.

Eniten tuotanto väheni sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, 7,8 prosenttia. Ainoa ala, jolla tuotanto kasvoi, oli metsäteollisuus, jossa kasvua kertyi 2,5 prosenttia.

Kaikilla aloilla entistä vähemmän tilauksia

Teollisuuden uusien tilauksien arvo oli marraskuussa seitsemän prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi–marraskuun aikana tilaukset puolestaan kasvoivat 1,2 prosenttia verrattuna vuoteen 2014.

Marraskuussa yritykset saivat uusia tilauksia entistä vähemmän kaikilla teollisuuden aloilla. Eniten vähenivät kemianteollisuuden tilaukset, 9,7 prosenttia.

Teollisuuden uudet tilaukset -indeksiä varten Tilastokeskus ottaa kuukausittain noin 400 yrityksen otoksen.