Kaikki vaikeat palovammat hoidetaan jatkossa Espoossa – uudet tilat jo valmiina

Espoon Jorvissa avataan lähiaikoina uusi palovammakeskus, joka korvaa tähän saakka Töölössä ja Kuopiossa tehdyn vaikeiden palovammojen hoidon. Vastaavan lääkärin mielestä palvelu paranee, vaikka välimatkat osalle pitevät.

Kotimaa
jorvi
Yle

Suomen vaikeiden palovammapotilaiden hoito keskittyy Espooseen. Jorvin sairaalan yhteyteen rakennettu palovammakeskus avaa ovensa noin viikon kuluttua. Aiemmin palovammapotilaita on hoidettu myös Kuopiossa, mutta nyt toiminta siellä lakkaa nykyisissä mittapuissa. Tähän saakka HYKS:n palovammakeskus on toiminut Töölön sairaalassa, mutta tilat siellä olivat liian pienet ja riittämättömät.

– Uudet tilat mahdollistavat, että otamme vastuun koko Suomen vaikeista palovammapotilaista. Meillä on jatkossa korkeat kansainväliset standardit täyttävä palovammakeskus Jorvissa, hehkuttaa HUS:n palovammakeskuksen vastaava lääkäri Jyrki Vuola.

Vuolan mielestä potilaan näkökulmasta palvelu paranee, vaikka välimatkat pitenevätkin osalle.

– Uudet tilat ovat väljemmät ja myös turvallisemmat, koska potilailla on omat tehohuoneet. Aiemmin potilaat joutuivat olemaan samassa huoneessa, mikä lisää infektion riskiä.

Vaikeita palovammoja melko harvoin

Vuolan mukaan yhtä palovammakeskusta varten tarvitaan 5–10 miljoonan ihmisen väestö, jotta potilaita otetaan riittävästi vastaan ja voidaan tarjota korkeatasoinen hoito.

Suomessa on vaikeita palovammoja noin 50–70 vuodessa. Vaikeaa palovammaa on hankala määritellä, mutta yleisesti ajatellaan, että palovamma on vaikea kun se on vähintään 20–30 prosenttia kehosta. Kaiken kaikkiaan HYKS:in palovammakeskuksessa on hoidettu noin 150 potilasta vuodessa ja Kuopiossa selvästi vähemmän.

– Palovammoissa on harvoin kyse nopeasta hoidon tarpeesta. Jos palovammat voidaan alkuhoitopaikassa hoitaa sellaiseen kuntoon, että siirto voidaan tehdä samana päivänä palovammakeskukseen, niin välimatka ei ole niin tärkeä asia. Tärkeämpää on hallita palovamman ensihoito, koska ongelmat tulevat yleensä vasta myöhemmin, Vuola sanoo.

Kirurginen osasto yhä apuna

Kaikki palovammakeskuksen kirurgit ovat plastiikkakirurgeja, koska palovammakirurgia on suurimmassa määrin esteettistä kirurgiaa. Jorvissa on myös yleinen plastiikkakirurginen osasto, josta on palovammapotilaiden hoidossa tarvittaessa apua. HYKS:in ja HUS:in hallinnollisten muutosten tuoksinassa oli pelkona, että yleinen plastiikkakirurgian osasto lakkautetaan. Nyt sen suhteen näyttää kuitenkin valoisammalta.

– Se on tärkeä osasto myös meidän toiminnallemme, koska ajoittain tarvitsemme lisää apua hoitamaan potilaita. Toivon, että uusi palovammakeskus ja plastiikkakirurgian osasto pysyvät toimivina. Palovammakeskukselta menee pohja pois, jos sen tukena ei ole riittävää plastiikkakirurgian osastoa. Olemme toiveikkaita, että tilanne säilyy hyvänä, Vuola vetoaa.

Uusi palovammakeskus aukeaa 18.1. ja ensimmäiset potilaat otetaan hoitoon 21.1. Myös Jorvin sairaalan uusi päivystyslisärakennus otetaan käyttöön tammikuun aikana. Sinne muuttavat Jorvin sairaalan nykyiset lasten ja aikuisten päivystykset sekä päivystysosasto. Lisärakennukseen tulee myös Espoon sairaalan päivystysosasto.