Sekasortoinen yksityisen pysäköinninvalvonnan lakihanke syväjäässä

Yksityisen pysäköinninvalvonnan lakihanke seisoo juntturassa viime vaalikauden jäljiltä. Oikeusministerin mukaan laki on hallituksen huomassa, mutta ministeriössä lakia ei tällä hetkellä valmistele kukaan. Professori Matti Tolvanen arvioi ihmisille epäselvän tilanteen äityneen jopa kestämättömäksi.

Kotimaa
pysäköintikiekko ja sakkolappu auton ikkunalla
Yle

Yksityisten yritysten oikeudesta kirjoittaa pysäköinnin valvontamaksu alettiin kiivailla vuonna 2010, kun ihmiset ottivat muun muassa poliisiin yhteyttä vaatien holtittomaksi kokemansa laputuksen loppua. Lakia alettiin valmistella. Se kaatui ensi kerran kaksi vuotta myöhemmin perustuslaillisiin ongelmiin.

Myös oikeus joutui ottamaan kantaa pysäköintifirmojen kirjoittamiin maksuihin – aina korkeinta oikeutta myöten. Uusikin lakiesitys, jossa yksityisille yrityksille annettiin vain viranomaista avustava tehtävä, karahti kiville. Hanke raukesi viime vaalikauden lopussa, kun sitä ei umpisolmuisen perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen ehditty käsitellä.

Nyt tilanne on epäselvä: osa ihmisistä kieltäytyy maksamasta väärästä pysäköinnistä rapsahtaneita maksuja. Jotkut ovat käyneet maksuistaan oikeutta. Enemmistö maksaa mutisten.

Ongelman ytimessä törmätään niin sanottuun demokratian itsesuojelupykälään. Perustuslain mukaan "julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla". Lakia ei ole suurten ristiriitojen vuoksi ole onnistuttu kirjoittamaan niin, että se kestäisi perustuslain seulan.

Yksityisen yrityksen oikeutta rapsauttaa maksu on puolustettu sopimusoikeudella. Tämän mukaan kyse ei olisi julkisen vallan "anastuksesta", vaan siitä, että parkkeeraaja solmii esimerkiksi pihaan pysäköidessään sopimuksen maan omistajan kanssa.

Ongelmia tuo muun muassa se, miten todistetaan, että "sopimus on syntynyt". Ja miten todistetaan, kuka väärin pysäköityä autoa ajoi?

Riitautus on "äärimmäisen monimutkaista"

Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta sanoo, että päättäjien olisi nyt vihdoin saatava aikaan laki.

– Tilanne on kestämätön, kun ei oikein kukaan tiedä, miten tulee menetellä.

Vaikka maksuista on käyty oikeuttakin, on riitauttaminen hankalaa. Ihmiset kokevat oikeusturvansa kärsivän.

– Riitautusmenettely on äärimmäisen monimutkainen ja hankala, sillä se pitää tehdä käräjäoikeudessa, harmittelee professori Matti Tolvanen.

Tällä hetkellä lakiesitys yksityisestä pysäköinninvalvonnasta seisoo jäädytettynä. Oikeusministeriössä lakia ei valmistella. Eikä siitä ole pihaustakaan hallitusohjelmassa, ei kärkihankkeissa. Ylen kysyessä oikeusministeri Jari Lindströmiltä kommenttia, vastaus kuului: "Asian käsittely hallituksessa kesken. Ministeri ei kommentoi."

Epäselvässä tilanteessa kenelläkään ei tunnu olevan tietoa, miten hallitus aikoo edetä. Edetäänkö lainkaan? Voidaanko tyytyä sekasortoiseen tilaan? Valmistellaanko lakia jommankumman nurin menneen aiemman esityksen pohjalta?

Maallikko pohtii myös, onko hallituksen suunnitelmissa suurten aluehallintouudistusten ja kuntien tehtävien remontissa antaa lisää tilaa elinkeinoelämälle. Siis tässä tapauksessa siirtää kunnallisten pysäköinninvalvojien tehtävät yrityksille?