Ikäihmisten sänkyihin asennettiin tietokoneet Jorvissa – Skypellä yhteys lapsenlapsiin

Espoon Jorvin sairaalan uudessa päivystysrakennuksessa on ikääntyneille ihmisille oma hoito- ja kuntoutusosasto. Osaston vuodepaikoilla on potilaille omat tietokoneet.

Huone Jorvin uudella ikäihmisten osastolla. Kuva: Yle

Jorvin sairaala saa tammikuussa käyttöönsä uuden päivystysrakennuksen. Viisikerroksisessa rakennuksessa on erilaisten päivystystilojen lisäksi tilat teho-osastolle ja palovammayksikölle sekä ikääntyneille ihmisille oma hoito- ja kuntoutusosasto.

Johtavan ylilääkärin Jorma Teittisen mukaan hoitoon tulevat ikäihmiset ovat usein monivaivaisia ja heidän hoitonsa vaatii erityisosaamista.

– Tälle osastolle on kerätty tarvittavaa erityisosaamista. Meillä on täällä lääkärien ja hoitajien lisäksi muun muassa fysio- ja toimintaterapeutteja. Tarkoituksena on saada potilaat mahdollisimman nopeasti kuntoutumaan, sanoo Teittinen.

Potilaat pidetään virkeinä ja toiminnassa

Ikääntyneiden ihmisten hoito- ja kuntoutusosastolla on 22 vuodepaikkaa. Huoneet on suunniteltu tilaviksi niin, että esimerkiksi liikuttamista tarvitsevien potilaiden siirtely on helppoa. Lisäksi huoneiden suunnittelussa on kiinnitetty huomiota potilaiden viihtyvyyteen.

– Huoneissa on tietokoneruutu jokaisessa sängyssä. Laitteella on mahdollisuus ottaa etäyhteys skypen kautta, vaikkapa lapsenlapsiin tai muihin läheisiin. Sillä voi käydä netissä, maksaa laskuja ja pelata erilaisia pelejä, kertoo Teittinen.

Ikääntyneille ihmisille halutaan uudella osastolla lyhyt ja tiivis hoitojakso. Heidät pyritään pitämään virkeinä ja toiminnassa, ei passiivisina sängyssä makaamassa.

– Tavoitehoitoaika akuutin ikääntyneiden hoidon ja kuntoutuksen osastolla on kolmesta viiteen vuorokautta tai jopa sitä vähemmän. Tähän päästään etupainotteisen hoidon ja laaja-alaisen erityisosaamisen ansiosta, sanoo Teittinen.