Hyppää sisältöön

Työttömyysturvalaki muuttui ja mikään ei muuttunut – ”Tästä liikkuu nyt hirveä määrä vääriä tietoja”

Pelätty työttömyysturvalain muutos ei tuonut mukanaan suuria muutoksia freelancereiden työttömyysturvaan. Myös vanhat ongelmat ovat edelleen ratkaisematta.

Vuoden alussa voimaan astui etukäteen huolta erityisesti freelancereiden keskuudessa herättänyt laki, joka muutti yrittäjän määritelmää. Kaikki itsensä työllistävät määritellään nyt työttömyysturvajärjestelmässä yrittäjiksi.

Käytännössä ero entiseen on kuitenkin pieni, rauhoittelee työ- ja elinkeinoministeriön vanhempi hallitussihteeri Timo Meling.

– Henkilöt, jotka tekevät töitä omissa nimissään perustamatta yritystä ovat nyt yrittäjiä, mutta heidän työttömyysturvaoikeuteensa tällä muutoksella ei ole vaikutusta, Meling sanoo.

– Sekä yritystoiminnan että omassa työssä työllistymisen pää- ja sivutoimisuutta arvioidaan samalla tavalla. 

Huoli työttömyysturvasta

Julkisuudessa muutos herätti etukäteen huolta ja hämmennystä. Pätkätöitä ja toimeksiantoja eri työnantajille tekevät pelkäsivät, että yrittäjämääritelmä veisi heidän oikeutensa työttömyysturvaan. Erityisesti monet luovien alojen etujärjestöt ja freelancereille laskutuspalveluita tarjoavat yritykset pyrkivät vaikuttamaan lakimuutokseen niin, että itsensä työllistäjät katsottaisiin työttömyysturvassa palkansaajaksi.

Lobbauksesta huolimatta laki astui voimaan, mutta samalla eduskunta edellytti yrittäjien asemaa ja työttömyysturvaa koskevien ohjeiden selkeyttämistä. Ensimmäisenä arkipäivänä lakimuutoksen voimaantulon jälkeen TE-toimistot saivat uuden ohjeistuksen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

– Pää- ja sivutoimisuuden lähtökohdat eivät ole muuttuneet, mutta ohjeita on selkeytetty. TE-toimisto arvioi yritystoiminnan työmäärää ja jos toiminta työmäärän puolesta estää samanaikaisen kokoaikatyön ottamisen, niin toimintaa pidetään päätoimisena, työ- ja elinkeinoministeriön Meling selventää.

Laissa on ohjeistuksesta huolimatta edelleen paljon tulkinnanvaraa. Yrittäminen katsotaan sivutoimiseksi vain, jos toiminta on tarkoitus pitää pienimuotoisena. Esimerkiksi omien palveluiden markkinointi saattaa riittää muuttamaan yrittäjän toiminnan päätoimiseksi siitä huolimatta, kuinka paljon kysyntää palveluille tosiasiassa on. Kysynnän ja tulojen puuttuminen katsotaan tässä tapauksessa kuuluvan osaksi yrittäjäriskiä, jota ei ole tarkoitus korvata työttömyysturvajärjestelmällä.

Epätietoisuutta TE-toimistoissa

Ennen ohjeistuksen päivittämistä myös työvoimaviranomaiset olivat epätietoisia uuden lain vaikutuksista. Laskutuspalvelu UKKO.fi:n asiakaspalveluun tuli vuodenvaihteessa useita yhteydenottoja freelancereilta, joille TE-toimiston virkailijat eivät olleet osanneet sanoa, miten keikkojen vastaanottaminen tulee vaikuttamaan työttömyysturvaan, palvelun perustajajäsen ja markkinoinnista vastaava Olli Kopakkala kertoo.

Myös laskutuspalvelu Eezyn asiakasneuvoja Johanna Singh kertoo useista asiakkaista, jotka ottivat joulukuussa yhteyttä lakimuutoksen takia. Singhin näkemyksen mukaan työ- ja elinkeinoministeriön uusi ohjeistus saattaa kuitenkin jopa parantaa tilannetta entiseen verrattuna.

– Aiemmin päätökset ovat voineet olla aika epäjohdonmukaisia, Singh sanoo.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran johtava asiantuntija Mikko Hyttinen taas ei ole vakuuttunut siitä, että uusi ohjeistus muuttaisi itsensä työllistävien tilannetta. Keskeinen ongelma on Hyttisen mukaan edelleen se, että rajanveto päätoimisen ja sivutoimisen yrittäjyyden kannalta on epäselvä.

– Jos heidät tulkitaan päätoimiseksi yrittäjäksi, niin sillä on vaikutusta heidän työttömyysturvaansa. Olisi hyvä, että edelleen selkeytettäisiin rajanvetoa ja sen ennakoitavuutta.

Ei muutosta suuntaan tai toiseen

Hyttisen mukaan työttömyysturvalain muutokset tai siihen liittyvä uusi ohjeistus ei ole sinänsä huonontanut itsensä työllistävien tilannetta, mutta muutoksia parempaankaan päin ei ole nähty. Harkinnanvaraisuuteen ja viranomaisten tulkintaan liittyvät ongelmat ovat ennallaan. 

Työ- ja elinkeinoministeriöstä kehotetaan ottamaan yhteyttä viranomaisiin, mikäli tulkinta työtilanteesta arveluttaa. 

– Jos on epävarma siitä, miten asia vaikuttaa työttömyysturvaoikeuteen, niin kannattaa olla yhteydessä TE-toimistoon, joka sitten antaa oikeat tiedot. Tästä liikkuu nyt hirveä määrä vääriä tietoja, jotka voivat aiheuttaa turhaa huolta, Meling sanoo.  

.
.