Yhdysvalloissa suositellaan mammografiatutkimusten harventamista ja myöhentämistä

Uuden ohjeistuksen mukaan rintasyöpäseulontoja suositellaan 50–74-vuotiaille naisille joka toinen vuosi.

Ulkomaat

Yhdysvalloissa hallituksen asettama työryhmä suosittelee mammografiaa yli 50-vuotiaille naisille joka toinen vuosi. Työryhmän mielestä 50–74-vuotiaiden naisten tulisi käydä säännöllisesti tutkimuksissa. Nuoremmille naisille tutkimus on vapaaehtoinen vaihtoehto.

Yhdysvalloissa työryhmä pyrki selvittämään, milloin olisi syytä aloittaa säännölliset seulontatutkimukset ja miten usein niissä tulisi käydä.

Osa terveysalan asiantuntijoista on suositellut vuosittaisia tutkimuksia 40 ikävuodesta alkaen. Maan syöpäjärjestö suosittelee alaikärajaksi 45 vuotta. Järjestö päivitti oman linjauksensa lokakuussa 2015. Syöpäjärjestö suositteli aiemmin 40 ikävuotta seulontojen aloittamiseen, mutta muutti ohjeistustaan, koska ei ole saatu riittävästi todisteita seulontojen vaikuttaneen kuolleisuusmääriin.

Työryhmän mukaan tarvitaan enemmän tutkimuksia siitä, milloin olisi hyvä ikä lopettaa seulonnoissa käyminen. Syöpäjärjestön mielestä seulontoja tulisi tehdä niin kauan kuin naiset ovat terveitä ja heidän odotettavissa oleva elinikänsä on vähintään 10 vuotta.

Seulontoihin osallistuminen on kuitenkin jokaisen naisen henkilökohtainen päätös. Mikään tutkimusmalli ei tarjoa lopullisia ratkaisuja.

Vuosittain todetaan yli 200 000 rintasyöpätapausta ja noin 40 000 kuolee siihen. Yleisimmin rintasyöpä diagnosoidaan naisilla, jotka ovat 55–64-vuotiaita.

Naiset, joiden äidillä, sisarilla tai tyttärillä on jo todettu rintasyöpä, on suurempi riski kuin keskimäärin 40-vuotiailla naisilla. Syövän todennäköisyyteen vaikuttavat myös muut tekijät, jotka on syytä ottaa yksilötasolla huomioon.

Lähteet: AP, AFP