Lumien aurausta kotikadulta voi joutua odottamaan jopa kolme päivää

Hiljainen kotikatu ei ole tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä, kun Helsingin katujen auraaminen aloitetaan.

lumi
Lumipyryä
Helsingin katujen auraamisjärjestys määräytyy hoitoluokituksen mukaan.Derrick Frilund / Yle

Helsingin kadut jaetaan kolmeen hoitoluokkaan katuluokituksen sekä väylän vilkkauden mukaan. Tämä määrittää myös sen, missä järjestyksessä katuja aurataan, kun lunta sataa.

Helsingin asuntokatujen pitäisi olla aurattu viimeistään kolmen vuorokauden kuluttua lumisateen päättymisestä, kertoo rakennusvirasto verkkosivuillaan (siirryt toiseen palveluun).

Hoitoluokituksen mukaan ensin aurataan pääkadut ja joukkoliikenteen käytössä olevat kadut. Vasta näiden jälkeen ovat vuorossa asuntokadut.

Rakennusviraston mukaan hoitoluokat määräytyvät pitkälti jo kaavoitusvaiheessa, jonka vuoksi muutokset niissä ovat harvinaisia.

Myös jalankulku- ja pyöräilyväylät on jaettu eri luokkiin vilkkauden mukaan. Tavoitteena on, että ensimmäiset väylät saadaan auratuksi aamulla seitsemään mennessä ja viimeiset kello 12:een mennessä.

Kun lunta sataa, lumityöt jakautuvat kaupungin ja tontinhaltijoiden kesken. Kaupungin vastuulla on ajoratojen auraus. Lumen kuljettaminen vastaanottopaikoille ja jalkakäytävien auraaminen sekä hiekoittaminen sen sijaan ovat tontinhaltijoiden vastuulla tonttiensa edustoilla.

Auraamisesta kaduille kerätyt lumikasat viedään pois viimeistään turvallisuussyistä.

"Aurausvallien poistamiseen tai madaltamiseen ryhdytään viimeistään silloin, kun aurausvallit kaventavat kadun kulkuväyliä niin paljon, että vallit haittaavat väylien käyttöä ja turvallisuutta tai lumivallien korkeus estää riittävän näkyvyyden risteysten tai suojateiden läheisyydessä", Helsingin kaupungin rakennusviraston sivuilla kerrotaan.

Pysäköintipaikkoja voidaan käyttää lumien kasaamiseen. Yhden kadun kaikkia pysäköintipaikkoja ei kuitenkaan voida käyttää samanaikaisesti lumen varastointiin.

Lumisina aikoina katujen pysäköintikäytännöt vaihtelevat sijainnin mukaan. Esimerkiksi vuoropysäköinnin avulla katuja saadaan aurattua.

Jos kotisi eteen on kertynyt lumikasa auraamisen vuoksi, vastuu tontin kulkutien talvihoidosta on tontinhaltijalla.

Öinen auraamisaika selittyy sillä, että näin aura-autot haittaavat vähiten liikennettä. Turhaa melua pyritään välttämään.

Lähteet: Helsingin kaupungin rakennusvirasto