Pakkolakilausuntojen jatkoaika yllätti hallituksen epämieluisasti

Kaikki uudetkin lausunnonjättäneet suhtautuvat kriittisesti hallituksen kilpailukykypakettiin.

politiikka
Kanta pakkolakeihin
Yle Uutisgrafiikka

Hallituksen kilpailukykypaketin lausunnoille myöntämä kuukauden lisäaika kasvatti vain pakkolakeihin kriittisesti suhtautuvien määrää lausuntopinossa.

Maanantaina päättynyt jatkoaika tuotti kolme uutta lausuntoa: Tehyltä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta THL:ltä ja Svenska handelhögskolanilta. Toivottuja valtiosääntöprofessorien lausuntoja ei herunut jatkoajallakaan.

Svenska handelhögskolanin eli Hankenin yksityisoikeuden professori Niklas Bruun sentään lähetti lausuntonsa. Siinä hän suhtautuu kriittisesti arkipyhien eli loppiaisen ja helatorstain palkattomuuteen, vuosiloman rajoituksiin ja lomaltapaluurahan muutoksiin.

Terveydenhuoltoalan ammattijärjestö Tehy taas vastustaa esitystä, koska se toteutuessaan leikkaisi hoitohenkilöstön palkkoja jopa 10 prosenttia. THL liputtaa lakimuutoksen tavoitteille, mutta näkee ehdotetuissa keinoissa paljon ongelmia.

Työnantajat ja työntekijät eri linjoilla

Työ- ja elinkeinoministeriön laatiman lausuntoyhteenvedon mukaan työnantajajärjestöt ja osa valtionhallinnosta suhtautuvat myönteisesti kilpailukykypakettiin, kielteisesti työntekijäjärjestöt sekä suurin osa kolmikannan ulkopuolisista asiantuntijatahoista.

Ministeriö kuitenkin huomauttaa, ettei työnantajajärjestöjen kannatus ole ehdotonta: järjestöt ehdottivat lakipakettiin lukuisia muutoksia, joista osa on hyvin perustavanlaatuisia.

Lausunnon kilpailukykypaketista jätti yhteensä 43 tahoa, joista 58 prosenttia suhtautui lakiesitykseen kriittisesti. 14 prosenttia suhtautui suopeasti ja reilu neljännes eli 28 prosenttia ei ilmaissut selvää kantaansa lakiesitykseen.

Yle uutiset sijoitti lausuntonsa jättäneet kriittisiin, suopeisiin ja muihin lukemalla lausunnot ja päättelemällä niiden pohjalta lausunnonjättäjän suhtautumisen (oheinen taulukko). SAK, Akava ja STTK olivat jättäneet yhteisen lausunnon, mutta tämän jutun prosenttilaskelmissa kukin niistä arvotettiin eri tahoiksi.