1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Sote-säästöjä piti tulla yli 100 miljoonaa – Tarkastusvirasto: Ei ole tulossa

Sosiaali- ja terveydenhuollon työnjaon kehittämisellä ei tulla saavuttamaan sille asetettuja säästötavoitteita, Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV toteaa tarkastuskertomuksessaan.

Kotimaan uutiset
Lääkäri työhuoneessaan.
Vesa Moilanen / Lehtikuva

Kataisen hallitus asetti vuonna 2013 rakennepoliittisessa ohjelmassa kunnianhimoiset säästötavoitteet, joiden mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävärakennetta kehittämällä säästettäisiin 123 miljoonaa euroa vuoteen 2019 mennessä. VTV ei pidä säästöjen toteutumista todennäköisenä.

Säästöä olisi suunnitelmien mukaan syntynyt erityisesti terveydenhuollossa, jossa kovapalkkaisten lääkäreiden tehtäviä olisi siirtynyt sairaanhoitajille niin kutsutun hoitajareseptin avulla. Hoitajareseptin oletettiin leviävän käyttöön 200 kunnassa muutamassa vuodessa. Tähän mennessä oikeus lääkkeen määräämiseen on kuitenkin myönnetty vain 187 sairaanhoitajalle 63 kunnassa.

– Työnjaon kehittämisessä ollaan kunnissa vielä hyvin alkuvaiheessa. Rakennepoliittisen ohjelman säästötavoitteet ovat sen takia hyvin epärealistisia, toteaa VTV:n johtava tuloksellisuustarkastaja Sari Hanhinen.

Sosiaalipuolella tapahtuu enemmän

Osa kunnista on kehittänyt sote-alueen työnjakoa pakon edessä resurssien loppuessa. Hanhisen mukaan erityisesti sosiaalihuollossa on yhä enemmän käytetty sosionomityöntekijöitä sosiaalityöntekijöiden sijaan. Suuret säästöt jäävät kuitenkin sosiaalialihuollossa saavuttamatta, sillä palkkaerot eri työntekijäryhmien välillä ovat pienet.

– Säästöä haetaan erityisesti terveydenhuollosta. Siellä tehtävien siirtoa lääkäreiltä sairaanhoitajille on huomattavasti vähemmän kuin mikä oli tavoite, Hanhinen sanoo.

Tilanteen parantamiseksi VTV toivoo, että sosiaali- ja terveysministeriö tiukentaisi ohjaustaan ja tiedottaisi työnjaon kehittämiseen liittyvistä asioista paremmin. Hanhisen mukaan kunnissa on paljon kiinnostusta ja halukkuutta työnjaon kehittämiseen, mutta isompana ongelmana on tiedon puute.

– Nythän käytännössä lainsäädäntö estää hyvin vähän työnjaon kehittämistä. Ongelma on se, että työnantajat eivät aina ole tietoisia siitä, mitä tehtäviä eri koulutuksilla voidaan hoitaa.

Tarkastuksen yhteydessä VTV selvitti myös muuttuneen työnjaon vaikutusta potilas- ja asiakasturvallisuuteen. Laajamittaisia ongelmia VTV ei havainnut, mutta yksittäisissä tapauksissa kunnat tarvitsivat ohjeistusta lääkehoitoon liittyen.

Lue seuraavaksi