Hyppää sisältöön

Musiikin menetelmät auttavat vieraan kielen oppimista

Rytmiikasta ja musiikista haetaan apua vieraiden kielten oppimiseen. Rytmisten menetelmien käytöstä ja itsensä ilmaisemisesta äänen ja kehon avulla on saatu hyviä kokemuksia monen ikäisten ja erilaisten oppijoiden opetuksessa.

Kuva: Heikki Ahonen / Yle

Suomen kieltenopettajien liiton tiedotussihteerin Anna Halmeen mukaan kentällä tuntuu olevan laajenevaa kiinnostusta musiikillisten metodien hyödyntämiseen osana opetusta.

Lahden Kärpäsen koulun englanninkielen opettaja Ritva Metso on huomannut saman.

Hän on käyttänyt musiikista tuttuja menetelmiä oppitunneillaan jo usean vuoden ajan.

– Musiikki ja kieli toimivat samoilla alueilla aivolohkossa. Dysfaattisten lasten kanssa tehdyissä tutkimuksissa on muun muassa huomattu, että musiikkileikit auttavat oikeinkirjoitusta, äänteiden erottelua ja rytmitajua.

Ääni- ja rytmiharjoitukset innostavat myös yhdessä toimimiseen ja tarkkavaisuuteen. 

– Laulu ja rytmittely herättää ja avaa aisteja. Kun oppilas on tarkkaavainen, hän omaksuu paremmin asioita, Metso toteaa.

Rummusta rytmiä ja rohkeutta

Ritva Metso opettaa englantia 3. – 6. luokkalaisille.

Englanninkielen opettajan työpöydällä on mm. pari pussillista metsästä haettuja kiviä, muovimukeja ja -ämpäreitä, rytmisammakko, kalebassi ja muutamia, musiikkiluokasta lainattuja soittimia.

Musiikki ja kieli toimivat samoilla alueilla aivolohkossa.

Ritva Metso

– Näitä kaikkia käytetään osana opetusta, samoin omaa kehoa ja ääntä. Välillä lähdemme luokkahuoneesta ulos.

Metson mukaan musiikin menetelmistä on hyötyä myös aikuisten kielten opiskeluun.

– Olen tehnyt graduni aiheesta ja jo aiemmassa työpaikassani ammattikoulussa hyödynsin vastaavia menetelmiä opetuksessa. 

Tietämys on laajentunut viime vuosia.

Riippumatta kielitaidosta ja sanavarastosta, löytyy apuvälineitä kielen oppimiseen.

Ritva Metso

– Osallistun vuosittain tapaamiseen, jossa kielen ja musiikin asiantuntijat toimivat vuorovaikutuksessa ja opettavat toinen toisilleen, mitä mahdollisuuksia on olemassa.

Myös tuleva, uusi opetussuunnitelma kannustaa etsimään uusia tapoja opettaa kieltä erilaisille oppijoille.

– Riippumatta kielitaidosta ja sanavarastosta, löytyy apuvälineitä kielen oppimiseen. Vaikkapa rytmittely voi auttaa lasta ilmaisemaan itseään ja kokemaan ilmaisun iloa. 

.
.