Professorit: Laissa ei estettä rasististen katupartioiden kieltämiselle

Oikeustieteen professorit arvioivat, että perustuslaki tai kansainväliset sopimukset eivät aseta esteitä rasististen katupartioiden kieltämiselle. Valtiovarainministeri Alexander Stubb (kok.) ilmoitti tänään, että hallitus aikoo selvittää rasististen katupartioiden toiminnan kieltämistä.

Juha Lavapuro ja Tuomas Ojanen. Kuva: Matti Vikman / Yle ja Yle

Kahden oikeustieteen professorin mukaan hallituksella ei ole oikeudellista estettä katupartioiden kieltämiselle. Pikemminkin hallituksella saattaa olla kansainvälisiin sopimuksiin perustuva velvollisuus tuomita ryhmien toiminta.

– Perustuslain näkökulmasta mitään ehdotonta estettä kieltämiselle ei ole. Sen sijaan meillä on YK:n rotusyrjintäsopimukseen perustuva velvollisuus kieltää tällaisten rasistisin motiivein toimivien järjestöjen toiminta, sanoo oikeustieteen professori Juha Lavapuro Turun yliopistosta.

Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen arvioi, että perusoikeuksiin kuuluva ilmaisun- ja kokoontumisenvapaus ei tule asiassa vastaan.

– Se ei oikeuta sellaista toimintaa, että rasistisissa tarkoituksissa tuolla on joku joukko muka järjestystä ja turvallisuutta ylläpitämässä. Pikemminkin sellainen joukko toimii tavalla, joka tuottaa turvattomuutta ja haittaa yleistä järjestystä Suomessa, Ojanen sanoo.

Kansainväliset sopimukset eivät suojele rasistisia ryhmiä

Myöskään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjausten mukaan rasistisin tarkoitusperin toimivat järjestöt eivät voi vedota kokoontumisvapauden kaltaisiin perusoikeuksiin.

– Esimerkiksi Unkaria koskien on tuore tapaus siitä, että romaneiden syrjintään pyrkinyt järjestö voitiin kieltää ja hajottaa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä ei rasististen partioiden kieltäminen ole muodostunut minkään näköiseksi ongelmaksi, Lavapuro sanoo.

Katupartioiden torjuminen rikosoikeudellisin keinoin on professoreiden mukaan yksi mahdollinen tapa edetä, vaikka muitakin keinoja saattaisi löytyä. Lavapuron mukaan jo nykyinen poliisilaki mahdollistaisi jossain määrin puuttumisen katupartioiden toimintaan. 

Mikäli hallitus päättää edetä rikosoikeuden kautta, on edessä vaikea, mutta ei mahdoton tehtävä.

– Rikosoikeudelliset sanktioinnit ja rikosoikeudellisen teon tunnusmerkistöt pitää kirjoittaa korostetun täsmällisesti ja tarkkarajaisesti, mutta ei se mahdoton tehtävä ole. Ihan normaali lainvalmistelijan ja lainsäätäjän askare edessä, Helsingin yliopiston Ojanen sanoo.

Katupartioita koskevan keskustelun ytimessä on ollut muun muassa eri puolilla Suomea toimiva Soldiers of Odin, jota on luonnehdittu "isänmaalliseksi valkoisen Suomen puolesta taistelevaksi järjestöksi". Useilla katupartiotoiminnan johtohahmoilla on taustallaan rikoshistoriaa.

Valtiovarainministeri Alexander Stubbin (kok.) mukaan hallitus aikoo kokoontua keskustelemaan rasististen katupartioiden kieltämisestä.