Tutkimus: Märynummen tuulivoimapuistoon suhtaudutaan pääosin myönteisesti

Kyselyyn vastanneet asukkaat suhtautuvat Salon Märynummen tuulivoimaloihin useammin myönteisesti kuin kielteisesti. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan tuulivoimaloiden ääni ei häiritse enempää kuin liikenteen ääni.

tuulienergia
Tuulimyllyn lavat taivasta vasten.
Mihalis Kouloumbis / Yle

Salon Halikossa sijaitsevat Märynummen tuulivoimalat eivät häiritse enemmistöä alueen asukkaista. Kaksi kolmasosaa Työterveyslaitoksen kyselyyn vastanneista suhtautuu tuulivoimaan positiivisesti. Tuulivoimatuotannon tuomaa vaikutusta pidetään myönteisenä asiana.

Lähiasukkaiden vastauksissa haittatekijöiksi mainittiin voimaloista lähtevä ääni ja maisemavaikutukset. Tutkimuksen mukaan runsas viidennes kokee voimaloiden maisemavaikutukset kielteiseksi. Kuitenkin yhdeksän kymmenestä vastaajasta pitää asuinympäristöään viihtyisänä.

Tieliikenne häiritsee enemmän

Tutkimustulosten mukaan tuulivoimaloiden ääni ei häiritse lähiasukkaita enempää kuin tieliikenteen ääni. Tutkimukseen vastanneiden mukaan tieliikenteen ääni kuullaan sisälle paremmin kuin tuulivoimaloiden. Tuulivoimaloiden äänen sisätiloihin kuulee kolmannes vastaajista, kun tieliikenteen kuuli melkein puolet.

– Noin 5–10 prosenttia vastaajista kokee tuulivoimasta lähtevän melun melko tai erittäin häiritseväksi. Suurinta osaa melu ei häiritse sisällä tai ulkona, toteaa Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Valtteri Hongisto.

Työterveyslaitoksen toteuttamaan asukastutkimukseen vastasi yli puolet ihmisistä, jotka asuvat alle kahden kilometrin sisällä Märynummen tuulipuistosta.

– Ihmisillä on mielikuva siitä, että tuulivoima häiritsee kaikkia. Tämäkin tutkimus todistaa sen, että tuulivoima ei voi kaikkia miellyttää, mutta valtaosa ihmisistä ei koe sitä häiritseväksi, sanoo Tuuliwatti Oy:n toimitusjohtaja Jari Suominen.

Vastaava asukastutkimus on tehty myös Porin Peittoon ja Iin Olhavan tuulivoima-alueilla vuonna 2015.