Luontoäiti auttoi – vesivoimalla tuotettiin ennätysmäärä sähköä

Pohjoisella vesivoimalla tuotettiin sähköä viime vuonna noin 2,4 terawattituntia, mikä on noin kolmasosan enemmän kuin keskimäärin. Vettä jouduttiin myös juoksuttamaan ohi voimalaitosturbiinien tulvien torjumiseksi.

Kotimaa
PVO:n Isohaaran voimalaitos.
Luontoäiti oli suopea sähköntuotannolle, sillä Kemijoen ja Iijoen vesistöalueilla satoi viime vuonna keskimääräistä enemmän.Riikka Rautiainen / Yle

PVO-Vesivoima Oy on investoinut voimalaitosten kunnostukseen ja tehon nostoon viimeisten kahdeksan vuoden aikana etenkin Iijoella noin 60 miljoonaa euroa, mikä on siivittänyt ennätykseen pääsyä.

Tärkein syy ennätyksen takana on luontoäidin suopeus.

Pertti Pietinen

Toimitusjohtaja Pertti Pietinen kiittelee huipputuloksesta osaavan henkilökuntaansa lisäksi myös sään haltijoita.

– Tärkein syy ennätyksen takana on luontoäidin suopeus, eli Kemi- ja Iijoen vesistöalueella satoi selvästi keskimääräistä enemmän, Kemijoella noin neljänneksen enemmän ja Iijoella lähes 40 prosenttia tavanomaista enemmän.

– Toinen tekijä on, että sähköä tehtiin häiriöttä koko vuosi kaikilla laitoksilla. Voimalaitosten käytettävyys oli erinomainen ja tuotantoon vaikuttaneita häiriöitä ei ollut lainkaan, Pertti Pietinen toteaa.

Vettä ohi voimalaitosten

Hyvää vesivuotta ei silti kyetty hyödyntämään täysin, vettä jouduttiin juoksuttamaan paljon myös voimalaitosturbiinien ohi, esimerkiksi tulvantorjunnan vuoksi.

Ohijuoksutuksissa hukattiin uusiutuvaa kotimaista energiaa.

Pertti Pietinen

– Ohijuoksutuksissa hukattiin uusiutuvaa kotimaista energiaa noin 500 gigawattituntia. Iijoella ohijuoksutettiin vettä noin 340 gigawattitunnin edestä, millä olisi kattanut Kajaanin tai Rauman kokoisen kaupungin yksityinen sähkönkulutus.

PVO-Vesivoima katsoo, että Iijoen viiden vesivoimalaitoksen modernisoimiseksi on nyt tehty kaikki mahdollinen. Seuraavaksi yhtiö odottaa poliittisten päätöksentekijöiden kantaa uusimpiin suunnitelmiin Kollajan tekojärven ja siihen liittyvän vesivoimalaitoksen rakentamiseen.

-Tekojärveen pystyisimme varastoimaan vettä ja tasaamaan tulvavaihteluja. Odotamme ratkaisua suuntaan tai toiseen lähiaikoina.