SuPer: Muistisairaiden hoitokodissa liian vähän ruokaa ja henkilökuntaa

Ikipihlaja Pappilanpuiston hoitokodin työntekijät Tampereella ovat huolissaan sekä asiakkaista että omasta jaksamisestaan. Työntekijöitä on etenkin yövuoroissa liian vähän. Lisäksi esiin on noussut huoli siitä, ettei vanhuksille tarjota riittävästi ruokaa.

Kuva: Antti Eintola / Yle

Pihlajalinna Terveys Oy:n pyörittämän Ikipihlaja Pappilanpuiston työntekijät Tampereella ovat olleet toistuvasti yhteydessä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPeriin liian pienen henkilöstömäärän ja työehtosopimusrikkomusten vuoksi.

Työntekijät ovat olleet huolissaan sekä asiakkaista että omasta jaksamisestaan. Vanhuksille ei kantelun mukaan ole tarjottu riittävästi ruokaa, ja henkilökuntaa on liian vähän erityisesti öisin.

Ikipihlaja Pappilanpuisto tarjoaa tehostettua palveluasumista. Asiakkaina on vähintään keskivaikeasti muistisairaita asukkaita, jotka vaativat jatkuvaa lähihoitajan ohjausta. Yksikössä tulisi olla kolme yöhoitajaa, jotta jokaisessa kerroksessa olisi oma hoitaja. Tämä ei toteudu, vaan yöhoitajia on vain kaksi. Yksikön toimilupaan on liitetty ehto kolmesta yöhoitajasta.

Ongelmia on myös omavalvonnan kanssa. Omavalvontasuunnitelman tulisi olla julkisesti nähtävillä, mutta luottamusmiehen oli Pappilanpuistossa lähes mahdotonta saada suunnitelmaa käsiinsä. Koska asiaa ei työpaikalla saatu keskusteltua, SuPer teki valvontapyynnön Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle ja Tampereen kaupungille.

Pihlajalinna selvittää SuPerin väitteitä, ja mahdolliset epäkohdat toiminnassa on luvattu korjata.

Juttuun lisätty Pihlajalinnan kommentti klo 11.40.