Jo 35 sairaanhoitajaa saa määrätä lääkkeitä Eksotessa – kokemukset positiivisia

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä työskentelee jo 35 sairaanhoitajaa, jotka voivat määrätä lääkkeitä. Hoitajista on saatu hyvää palautetta, sillä jonot pystytään purkamaan nopeammin.

sairaanhoitajat
ambulanssi päivystys  eksote
Yle/Elli Sormunen

Etelä-karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa työskentelee tällä hetkellä 35 rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaavaa sairaanhoitajaa.

Laki ohjaa tarkasti, mitä lääkkeitä sairaanhoitaja voi määrätä. Hoitajan lääkkeenmääräämisen edellytyksenä on, että kyseessä on ennalta potilaan enkäisevä hoito tai lääkityksen jatkaminen.

Terveyspalvelujen johtaja Tuula Karhulan mukaan kokemukset hoitajista ovat olleet positiiviset. Koulutetut hoitajat ovat tulleet tarpeeseen lääkäripulasta kärsivässä Etelä-Karjalassa.

Ensimmäiset lääkkeitä määräävät sairaanhoitajat ovat aloittaneet vuonna 2013. Eksote on osallistunut merkittävästi koulutuksen kustannuksiin. Halukkaita sairaanhoitajia on ollut jopa enemmän, kuin koulutukseen on voitu ottaa.

– Työnantajan tuki on lisännyt positiivisuutta, koska koulutukseen hakeutuvia on ollut enemmänkin. Koulutuksen kustannuksiin osallistumisen lisäksi Eksote on hieman korottanut kouluttautuneiden palkkoja, kertoo Tuula Karhula.

Erityisen suuri apu lääkkeitä määräävistä hoitajista on ollut päivystyksessä, jossa potilas on useimmiten saanut avun nopeammin hoitajalta kuin lääkäriltä.

Eksotessa lääkkeitä määrääviä sairaanhoitajia on tarkoitus kouluttaa vielä ainakin kymmenen päivystyksen tarpeisiin. Lisäkouluttautuneita hoitajia työskentelee Eksotessa päivystyksen lisäksi muun muassa opiskeluterveydenhuollossa ja ehkäisyneuvolassa.

Sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan lääkkeenmäärämisen lisäkoulutus kestää hieman yli vuoden. Koulutuksen laajuus on 45 opintopistettä.