Kuopion Vesi: Finnpulpin purkuputki sijoitettava vaihtoehtoiseen paikkaan

Vesilaitoksen mielestä olisi parasta, jos tehtaan jätevesien purkupaikka olisi Hietasalon saaren eteläpuolella. Tällöin jätevesipäästöillä ei olisi normaalioloissa vaikutuksia kaupungin vedenhankintaan. Finnpulp on esittänyt, että purkupaikka tulisi Kelloselällä sijaitsevaan syvänteeseen.

Kuopio
Havainnekuva Finnpulpin sellutehtaasta.
Havainnekuva Finnpulpin sellutehtaasta.Pöyry

Kuopion Vesi on huolissaan Finnpulpin havusellutehtaan mahdollisista vaikutuksista vedenhankintaan. Finnpulp suunnittelee tehtaan rakentamista Kuopion Sorsasaloon.

Kuopion Veden mielestä kaupungin vedenhankinnan kannalta parasta olisi se, että tehtaan jätevesien purkupaikka olisi Hietasalon saaren eteläpuolella. Tällöin Finnpulpin tehtaan jätevesipäästöillä ei ole normaalioloissa vaikutuksia Kuopion kaupungin vedenhankintaan.

Finnpulp on itse esittänyt ympäristövaikutusten arviointiselostuksessaan, että tehtaan jätevesien purkupaikka tulee Kelloselällä sijaitsevaan syvänteeseen.

Kuopion Vesi perustelee asiaa sillä, että vedenlaatumuutoksilla on vaikutusta vesilaitostoimintaan mikäli tehtaan jätevesien purkupaikka on vesistön päävirtaussuunnassa vesilaitoskohteiden yläpuolella. Kuopiossa kaupungin toinen päävedenottamo Hietasalossa ja Itkonniemellä oleva päävesilaitos ovat hankealueen alapuolella.

Kuopion Vesi toteaa, että jatkosuunnitteluvaiheessa on vielä tarkasteltava Hietasalon eteläpuolista purkupaikkavaihtoehtoa. Tehtaan jätevedet nostavat merkittävästi Kallaveden ravinne- ja raskasmetallipitoisuuksia.

Kuopion Veden mukaan Finnpulpin ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa ei selviä tehtaan puhdistamolta lähtevän jäteveden pH. Lisäksi ei ole tiedossa onko jätevedellä järvivettä happamoittavia vaikutuksia.

Mahdollinen järviveden happamoituminen voisi vaikuttaa vedenkäsittelyprosessiin sekä välillisesti myös Kuopion talousveden laatuun.