Uhanalaisia nisäkkäitä on aiempaa vähemmän – karhu, ilves ja liito-orava pudotettiin listalta

Uhanalaisten lajien määrä väheni neljällä. Yhdenkään nisäkkään luokka ei muuttunut aiempaa uhanalaisemmaksi, kertoo Suomen ympäristökeskus.

luonto
Ripsisiippa.
Ripsisiippa on lepakkolaji, joka on äärimmäisen harvinainen Suomessa.Oliver Mehlis / EPA

Kaikkiaan kahdeksan nisäkäslajiä on vahvistanut elinvoimaansa Suomen luonnossa.

Uhanalaisia lajeja on nyt neljä vähemmän. Euroopanmajava, karhu, ilves ja liito-orava muuttuivat uhanalaisista silmälläpidettäviksi, käy ilmi viime vuoden uhanalaisuusarviosta.

Ympäristökeskus arvioi kaikkiaan 75 Suomessa esiintyvää nisäkäslajia.

Uhanalaisia lajeja on tällä hetkellä seitsemän: naali, saimaannorppa, ahma, susi, ripsisiippa, pikkulepakko sekä hilleri. Näistä naali on äärimmäisen uhanalainen ja ripsisiippa erittäin uhanalainen.

Niin sanotulla punaisella listalla eli slmälläpidettäviä lajeja on niin ikään kaksi aiempaa vähemmän: elinvoimaisiksi luettiin metsäjänis ja saukko. Listalla ovat liito-oravan, euroopanmajavan, kenttämyyrän ja karhun lisäksi ilves, itämerennorppa ja metsäpeura.

Yleisimmät syyt uhanalaisuuteen ovat laillinen ja laiton metsästys, saalistus sekä pienet populaatiot. Ilmastonmuutos uhkaa itämreren- ja saimaannorpaa, naalia ja metsäjänistä. Liito-orava ja metsäpeura taas kärsivät metsien käytöstä.

Uhanalaisuus tarkoittaa lajin häviämisriskiä tulevaisuudessa. Sitä arvioidaan muun muassa populaation koon ja maantieteellisen elinalueen perusteella.

Suomen eläinlajiston uhanalaisuutta arvioitiin viime vuonna viidettä kertaa kansainvälisesti vertailukelposella Maailman luonnonsuojeluliiton (IUCN) kriteeristöllä.