Meri- ja peltomiljöö ehdolla Varsinais-Suomen arvomaisemien joukkoon

Ströömin meriväylän varrella sijaitsee mm. Katanpään linnakesaari. Perniön peltoja koristavat useat kartanot ja kirkot.

Perniö

Ströömin meriväylä Kustavissa ja Perniön viljelymaisemat Salossa ovat ehdolla uusina kohteina valtakunnallisten maisema-alueiden joukkoon. Kaikkiaan listalla on kymmenen aluetta Varsinais-Suomesta.

Ströömin väylän varrella sijaitsevat muun muassa Vanha Postitie Vartsalassa ja Katanpään linnake. Alueen monet lahdet ja merenrantaniityt ovat myös hyviä lintujen levähdys- ja ruokailupaikkoja.

Perniön peltoja koristavat useat kartanot ja kirkot sekä runsaat muinaisjäännöslöydöt ja perinnemaisemat.

Kaikkiaan ympäristöministeriön listalla on 183 kohdetta, joista uusia on noin 60. Ehdotus on kuulemiskierroksella.

Valtakunnalliset maisema-alueet pitää huomoida maankäytössä. Ne tulee muun muassa sisällyttää maakuntakaavoihin.