Jäihin pudonneet porot työllistivät pelastuslaitosta Lapissa

Moottorikelkka- ja maastomonkijäonnettomuudet ovat kasvaneet Lapissa. Lapin pelastuslaitoksen mukaan viidessä vuodessa maastoliikenneonnettomuuksien määrä on tuplaantunut. Myös eläinten pelastustehtävät lisääntyivät merkittävästi.

Lappi, Rauma
Paloauto pimeällä tiellä
Jari Vesa / Yle

Lapin pelastuslaitoksella oli viime vuonna 4187 tehtävää. Tehtävien määrä väheni edellisestä vuodesta reilulla 250:llä.

Tulipaloissa kuoli viime vuonna kuusi ihmistä Lapin pelastuslaitoksen alueella. Kaikkiaan erilaisissa onnettomuuksissa kuoli ensitietojen mukaan 31 henkilöä. Vakavasti loukkaantuneita oli 91 sekä lievästi loukkaantuneita 671.

Automaattiset paloilmoitukset teettävät edelleen töitä

Onnettomuustyypeittäin suurimpana tehtävätyyppinä säilyivät automaattisten paloilmoittimien tarkastus- ja varmistustehtävät, joita oli 855. Laskua edelliseen vuoteen on muutamia kymmeniä.

Paloilmoittimien tarkastus- ja varmistustehtävät ovat viime vuosina vähentyneet pelastuslain mahdollistaman laskutusmenettelyn ja tehostuneen neuvonnan myötä. Viisi vuotta sitten paloilmoittimien tarkistus- ja varmistustehtäviä oli reilusti yli tuhat.

Lapissa törttöillään maastossa

Toiseksi suurimpana tehtävätyyppinä oli liikenneonnettomuudet, jotka työllistivät pelastuslaitosta 812 kertaa. Maastoliikenneonnettomuuksien määrä on Lapissa kasvanut tasaisesti ja viiden vuoden takaiseen maastoliikenneonnettomuuksien määrä on tuplaantunut.

Myös ensivastetoiminta työllisti palokuntia. Jokaisessa Lapin kunnassa tapahtuvan ensivastetoiminnan avulla pyritään tavoittamaan äkillisesti ja vakavasti sairastunut tai loukkaantunut henkilö mahdollisimman nopeasti ja aloittamaan hänen hoitamisensa jo ennen ambulanssin saapumista.

Myös eläinten pelastustehtävät lisääntyivät merkittävästi. Tehtäviä oli 78 kun edellisenä vuonna tehtävien lukumäärä jäi hieman alle viiteenkymmeneen. Pelastuslaitosta työllistivät erityisesti loppuvuoden lukuisat porojen jäistä pelastamistehtävät.

Märkä kesä säästi maastopaloilta

Rakennuspaloja ja rakennuspalovaaroja oli edellisvuotta vähemmän. Rakennuspalovaaraksi tilastoidaan tilanteet, joissa palokunnan kohteeseen tullessa palo ei eri syistä johtuen ole ehtinyt levitä rakenteisiin ja irtaimistoon.

Erilaisia ihmisten pelastustehtäviä oli yhteensä 276, joista lähes kolmannes oli maastopelastustehtäviä. Maastopelastustehtäviksi luetaan esimerkiksi ihmisen pelastaminen luonnossa tapahtuneen tapaturman, uupumuksen tai muun sellaisen johdosta sekä ihmisen pelastaminen saaresta veneen rikkoutumisen johdosta. Vesipelastustehtäviä oli 31 ja vikaantuneista hisseistä vapautettiin ihmisiä 36 kertaa.

Sateinen kesä näkyi merkittävästi maastopalojen vähentymisenä. Maastopaloja oli 53. Kuuden viimeisen vuoden aikana maastopalojen määrä on vaihdellut viidestäkymmenestä reiluun kahteen sataan.