Kemijokea perataan ensi kesänä Tervolassa

Kemijoella tehdään uomanparannustöitä Louen ja Tervolan välillä. Kemijoki Oy ja Terramare Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen ja työt on tarkoitus aloittaa alkukesällä tulvakauden päätyttyä.

Kemijoki
Talvimaisema Tervolassa
Yle / Kati Siponmaa

Kemijoella Loue-Tervolan välillä tehdään uomanparannustöitä ensi kesänä. Uomanparannushankkeella vähennetään jokiuoman virtaushäviöitä ja parannetaan jääolosuhteita sekä joen virkistyskäyttöä.

Nykyisin joen ahtaat virtausalueet pysyvät sulina talvella ja jäähtyessään vesi muodostaa suppoa eli hyydepatoja. Hyydepadot heikentävät virtaamaolosuhteita ja aiheuttavat putouskorkeuden pienentymistä Ossauskosken voimalaitoksella.

Kemijoki Oy ja Terramare Oy ovat allekirjoittaneet Loue–Tervolan uomanparannushanketta koskevan urakkasopimuksen. Työt on määrä aloittaa alkukesällä ja saada päätökseen vuoden lopulla.

Kemijoki Oy:n mukaan töillä tavoitellaan voimalaitoksen tehon kasvua. Kaivettu maa-aines muotoillaan rannoille penkereiksi, jotka suojaavat rantatörmää ja parantavat rantojen virkistyskäyttöä. Tarkoitus on perata jokea kuudessa kohteessa yhteensä noin kolmen kilometrin matkalta. Rantoja maisemoidaan ja suojataan noin 15 kilometrin matkalla.

– Energiataloudellisten hyötyjen lisäksi alueen asukkaiden toiveet parantaa rantojen ja jokialueen virkistyskäyttömahdollisuuksia saadaan vihdoin toteutettua, sanoo Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen.

Terramare Oy:stä kerrotaan, että aikataulun tarkennettua he ovat Kemijoki Oy:n kanssa yhteydessä rannanomistajiin ja tiedottavat töiden etenemisestä.