Hyppää sisältöön

Kolme vuotta salakaadoista: "Perhon tapaus nosti sudet näkyvästi keskusteluun"

Perhossa tammikuussa 2013 paljastunut salametsästys johti pitkään prosessiin. Se toi 12 metsästäjälle tuomiot törkeästä metsästysrikoksesta. Viimeksi tuomion vahvisti Vaasan hovioikeus marraskuussa 2015. Miten tapaus on vaikuttanut susikeskusteluun?

Kuva: Ida-Maria Björkqvist / Yle

Suomen metsästäjäliiton puheenjohtaja Lauri Kontro sanoo tapauksen osoittavan susien aiheuttaneen paikoin niin suuria ongelmia, että oikeus piti ottaa omiin käsiin.

– Samalla kävi ilmi, että viranomaisten ja kansalaisten välillä vallitsi syvä luottamuskuilu, legitimiteettikriisi. Susilupia ei edes välitetty anoa, koska tiedettiin, että niitä ei  kuitenkaan saataisi.

Samalla kävi ilmi, että viranomaisten ja kansalaisten välillä vallitsi syvä luottamuskuilu, legitimiteettikriisi.

Suomen metsästäjäliiton pj. Lauri Kontro

Kontro sanoo myös, että julkisuudessa oltiin valmiita yleistämään tapaus ja väitettiin, että salametsästys on laaja ongel

Luonto-Liiton susiryhmän puheenjohtaja Mari Nyyssölä-Kiislan mukaan salametsästys myönnettiin nyt todelliseksi ongelmaksi ja rangaistavaksi teoksi. Oikeudenkäynnit toivat salametsästyksen myös suuremman yleisön tietoisuuteen.

– Hybridiväitteet on kumottu oikeudessa jo kaksi kertaa, mutta edelleen niistä kiistellään somessa tietyissä piireissä. Asiapohjaisen tiedon välittäminen onkin äärimmäisen tärkeää.

Salakaato-oikeudenkäynnissä kiisteltiin muun muassa susien ja koirasusien tuntomerkeistä. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Neuvotteleva virkamies Sami Niemi maa- ja metsätalousministeriöstä sanoo, että Perhon tapaus toi susien salametsästyksen konkreettisesti päivänvaloon.

– Nyt tiedetään, että susien laitonta tappamista on tapahtunut  ja ymmärretään ministeriön toimenpiteet sen kitkemiseksi pois, sanoo Niemi.

Ensinnäkin tuli selväksi se, mikä on kiellettyä. Toisaalta tapaus saattoi johtaa eri osapuolet entistä kauemmas toisistaan.

Professori Matti Tolvanen

Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvasen mukaan tuomio selvensi suden määritelmää, lisäksi  tuomiossa otettiin ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa kantaa uuteen törkeän metsästysrikoksen tulkintaan.

– Vaikutus keskusteluun susiasoissa voi olla kahtalainen. Ensinnäkin tuli selväksi se, mikä on kiellettyä. Toisaalta tapaus saattoi johtaa eri osapuolet entistä kauemmas toisistaan. Myönteistä on se, että oikeuslaitos kykeni selvittämään tapauksen niin, ettei juttu kaatunut tutkinnan puutteisiin.

Kannanhoidollinen metsästys  vaikutus - jaa - ei ?

Neuvotteleva virkamies Sami Niemi sanoo, että Perhon tapaus ei varsinaisesti kiihdyttänyt susia koskevaa päätöksentekoa. Ministeriössä on ollut valmisteilla susia koskeva suunnitelma jo aiemmin. Hänen mukaansa kannanhoidollisella metsästyksellä halutaan purkaa laillisella metsästyksellä sitä  painetta, joka maakunnissa on.

Silloin myös tiedämme hallinnossa, kuinka paljon susia kannasta poistuu. Kehityksen pitäisi olla silloin paremmin meidän käsissämme.

Neuvotteleva virkamies Sami Niemi

– Silloin pystytään luvanvaraisesti pitämään susikantaa arkana. Silloin myös tiedämme hallinnossa , kuinka paljon susia kannasta poistuu. Kehityksen pitäisi olla silloin paremmin meidän käsissämme  sanoo Niemi.

Puheet siitä, että kannanhoidossa olisi ammuttu liikaa vanhoja susia ja näin lisätty ns. taajamasusiongelmaa, Niemi kiistää. Hänen tietojensa mukaansa suurin osa oli nuoria yksilöitä.

– Joiltakin osin meni myös aikuisia yksilöitä. Niista yksi todettiin varmuudella alfayksilöksi, sanoo Niemi.

Metsästäjän näkemys poikkeaa virkamiehen käsityksistä. Lauri Kontron mukaan Perhon tapaus luultavasti vauhditti epäonnistuneen susipolitiikan uudistamista.

– Perhon tapaus vaikutti ainakin välillisesti siihen, että alettiin ymmärtää susiasioiden merkitys susien keskellä eläville ihmisille. Samalla kuitenkin susipolitiikka kärjistyi, koska myös susien suojelijat aktivoituivat ja radikalisoituivat.

Samaa mieltä on myös Perhon metsästysseuran sihteeri Matti Kellokoski.

– Ilmeisesti riistapuolen päättäjät totesivat ja joutuivat myöntämään, että maaseudun asukkaidenkin mielipiteitä ja käsityksiä on syytä vähan kuunnella petoeläinasioissa.

Kellokoski paneekin myönteisenä merkille sen, että alueelle on myönnetty kannanhoidollisia metsästyslupia viime vuonna ja edelleen tänä vuonna.

Luonto-Liiton Mari Nyyssölä -Kaisla ei allekirjoita käsitystä kannanhoidollisen metsästyksen  salakaatoja vähentävästä vaikutuksesta.

Suden kannalta vaino jatkuu ja kannanhoidollinen metsästys on ajoitettu päällekkäin suden lisääntymisajankohdan kanssa.

Susityöryhmän pj. Mari Nyyssölä-Kiisla

– Salametsästystä on kuitenkin esiintynyt edelleen ainakin edellisen kannanhoidollisen metsästyksen jälkeen. Tutkimus osoittaa, ettei metsästys vähennä olemassa olevia negatiivisia asenteita susia kohtaan, sanoo Nyyssölä-Kaisla, jonka mukaan Lapin poronhoitoalueella susia ei käytännössä edelleenkään suvaita lainkaan.

– Siellä liikkuu vain yksittäisiä susia, eikä koko alueella ole lisääntyvää laumaa.

Vaikutus susien metsästykseen

Professori Matti Tolvasen mukaan Perhon salakaadoista annetuilla tuomiloilla on oma vaikutuksensa.

– On hyviä perusteita olettaa, että tapaus siistii suden metsästystä, kun havaitaan, että viranomaisilla on keinot puuttua laittomaan metsästykseen ja kun tulee todeksi se, miten vakavia seurauksia rikokseen syyllistyneille voi aiheutua.

Tolvanen arvioi myös , että tapaus vähentää laitonta suden metsästystä, koska kiinnijäämisen tilanteissa hinta laittomasta toiminnasta on hyötyihin verrattuna kohtuuton.

Mari Nyyssölä-Kiisla ei usko kasvaneen lupamäärä karsivan laitonta menoa

– Laillisen metsästyksen lisäksi Suomessa on edelleenkiin susiin kohdistuvaa salametsästystä. Suden kannalta vaino jatkuu ja kannanhoidollinen metsästys on ajoitettu päällekkäin suden lisääntymisajankohdan kanssa.

Lauri Kontro näkee salametsästyksen jos-käsitteenä.

– Jos susien salametsästystä tapahtui aiemmin, niin se ainakin väheni tai loppui Perhon tapauksen jälkeen. Rangaistukset laittomista tapoista Perhossa olivat kovia.