1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Nykyväylä on liian matala – osa aluksista joutuu liikennöimään vajaalla lastilla

Ouluun suunniteltu uusi meriväylä mahdollistaisi jopa kolme kertaa nykyistä suurempien laivojen poikkeamisen satamaan. Nykyisin osa aluksista joutuu liikennöimään Ouluun vain vajaalla lastilla. Poikkeuksellisen matalalla käynyt merivesikin haittasi laivaliikennettä viime viikolla.

Kuva: Risto Degerman / Yle

Liikennevirasto on käynnistänyt Oulun uuden syväväylän suunnittelun. Väylää on tarkoitus ruopata nykyisestä kymmenestä 12 metriin. Samalla nykyistä mutkaista väylää voitaisiin oikaista.

Oulussa väylän ruoppausta on kaivattu muun muassa sen takia, että osa aluksista joutuu nykyisin poikkeamaan satamassa vajaalla lastilla, koska väylän syväys ei riitä täyteen lastattujen alusten liikennöintiin. Viime viikon poikkeuksellisen matalalla ollut merivesikin haittasi laivaliikennettä.

– Kyllä Oulun satama on jo kasvanut nykyisen väyläsyvyyden yli, sanoo Oulun sataman toimitusjohtaja Marko Mykkänen. Hänen mukaansa ongelmia aiheuttavat tällä hetkellä erityisesti sahatavaraa kuljettavat alukset, joiden syväys täydessä lastissa vaatisi nykyistä enemmän vettä.

– Mutta myöhemmin pohjoisen suurhankkeiden mahdollisesti toteutuessa, puhutaan vaikka ydinvoimalasta, biotehtaista tai pohjoisen kaivosliikenteestä, niin kyllä kaikilla on tarvetta isompiin aluksiin, Mykkänen sanoo.

Liikenneviraston ylitarkastaja Olli Holm kertoo, että väylätyö riippuukin pitkälti pohjoisen suurhankkeiden toteutumisesta. Tällä hetkellä Perämerellä voivat liikkua pääasiassa vain alukset, joiden syväys on maksimissaan kymmenen metriä.

– Kokkolaan on 13 metrin väylä, mutta muuten liikutaan kymmenen metrin paikkeilla, kertoo Olli Holm. 

Laivojen koko voisi kolminkertaistua

– Nykyisen kymmenen metrin väylän syventäminen noin kahdella metrillä mahdollistasi liki kolme kertaa suurempien alusten pääsyn satamaan, kertoo Marko Mykkänen.

Suuremmat alukset näkyisivät myös kuljetuskustannuksissa.

– Kyllähän aina kun puhutaan laivaliikenteestä niin isommat laivat per kuljetettu tonni alentavat kustannuksia ja sitä kautta saadaan kuljetuskustannuksiin säästöä, sanoo Olli Holm.

Kokonaan uusi väylä olisi edullisempi

Syväväylä on suunnittelupöydällä, sillä rahaa hankkeelle ei ole vielä valtion budjetissa. Kokonaiskustannukset ovat noin 30 miljoonaa euroa, josta puolet kuluisi väylän ruoppaukseen ja puolet satama-altaan syventämiseen.

Kyllä Oulun satama on jo kasvanut nykyisen väyläsyvyyden yli

Marko Mykkänen

Väyläsuunnitelmista tehdään parhaillaan ympäristöselvityksiä. Suunnitelmissa on esillä kolme vaihtoehtoa. Väylää voitaisiin ruopata joko nykyisellä linjalla tai tehdä kokonaan uusi suorempi linjaus nykyisen mutkaisen väylän pohjoispuolelle.

Niin sanotun nollavaihtoehdon mukaan väylää ei syvennetä lainkaan. Käytännössä nykyistäkin väylää joudutaan kuitenkin kunnostusruoppaamaan määräajoin. Viimeksi väylää ruopattiin viitisen vuotta sitten.

Olli Holmin mukaan Oulun uusi väylä ei työnä ole poikkeuksellinen ja se voitaisiin toteuttaa tarvittaessa yhden avovesikauden aikana. Kokonaan uuden väylän teko olisi nykyisen väylän ruoppaamista edullisempi vaihtoehto.