GTK:n tutkimukset jatkuvat Enontekiön Käsivarressa

Saatu tutkimustieto ja siitä tehdyt tulkinnat auttavat tutkijoita ymmärtämään paremmin Suomen kallioperän syntyä ja kehitystä, GTK selventää tiedotteessaan. Maastossa liikkuvat näytteenottoon erikoistuneet urakoitsijan työntekijät moottorikelkoilla sekä kairakoneella.

Sápmi
Giehtaruohtas
Guovlu, mas Geologiija dutkanguovddáš lea beroštuvvan, lea viiddis.Ruvkeregistara gártabalvalus / Tukes

Geologian tutkimuskeskus (GTK) jatkaa lakisääteisiä perustutkimuksiaan Enontekiön Käsivarressa tammi-maaliskuussa.

Tutkimusten tarkoituksena on selvittää suurelta osin kallioperältään peitossa olevan ja osin geologialtaan huonosti tunnetun alueen kivilajeja, kivien kerrostumisjärjestystä eli stratigrafiaa sekä kallioperän ikää ja rakenteita.

Tutkimustuloksia käytetään muun muassa digitaalisten kallioperäkarttojen ja kallioperän 3D-mallien tekoon, Geologian tutkimuskeskus tiedottaa.

– Saatu tutkimustieto ja siitä tehdyt tulkinnat auttavat tutkijoita ymmärtämään paremmin Suomen kallioperän syntyä ja kehitystä, GTK selventää tiedotteessaan.

Tutkimusten aikana maastossa liikutaan moottorikelkoilla ja kairakoneella

Tutkimukset tehdään Hietakeron–Tarvantovaaran alueella, jonne kairataan tutkimusten aikana 9–11 tutkimusreikää. Reikien suunnitellut pituudet ovat 150–300 metriä.

Maastossa liikkuvat näytteenottoon erikoistuneet urakoitsijan työntekijät moottorikelkoilla sekä kairakoneella. Lisäksi alueella liikkuu tutkimuksia valvovia GTK:n asiantuntijoita moottorikelkoilla.

Osittain samaan aikaan alueella liikkuu myös GTK:n tutkimustyöntekijöitä, jotka suorittavat alueella geofysikaalisia maastomittauksia lumen päältä. Näitä tuloksia käytetään yhdessä muiden kerättyjen aineistojen kanssa samoihin tarkoituksiin kuin kairauksissa saatuja tutkimustietoja.

– Tutkimukset suoritetaan valtion mailla ja maata hallinnoivan Metsähallituksen luvalla. Töistä informoidaan alueen paliskuntaa ja Metsähallitusta lupaehtojen mukaisesti, Geologian tutkimuskeskukselta kerrotaan.

Metsähallitus ei antanut GTK:lle lupaa vuosi sitten

Metsähallitus ei myöntänyt vuosi sitten Geologian tutkimuskeskukselle lupaa uusiin porauksiin Käsivarressa.

GTK oli hakenut lupaa porata 17 syväkairausreikää Tarvantovaaran erämaa-alueen pohjoisosassa aikavälillä 10.1.2015—1.5.2015. Lisäksi tutkimuskeskus oli hakenut maastoliikennelupaa viidelle moottorikelkalle.

Metsähallitus ei kuitenkaan myöntänyt lupaa, sillä tutkimuskeskuksen toimet viittasivat sen mukaan malminetsintään.

– Ottaen huomioon GTK:n alueella viime vuosina tekemät kallioperätutkimukset, voidaan sen tutkimussuunnitelma tulkita malminetsinnäksi.

– GTK:n toiminnasta on sekä seudun paliskunnan että saamelaiskäräjien mukaan aiheutunut myös huomattavaa haittaa poronhoidolle, Metsähallitus lausui silloisessa päätöksessään.