Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Koulukorjaamo

Oppimisen vapautusliike

Huono kielissä, hyvä matematiikassa, surkea laulamaan? Omista kyvyistä syntyy vahva käsitys jo kouluaikana. Onko kuva oikea vai rajoittaako se uusien asioiden oppimista?

Koulukorjaamo haastaa pohtimaan oppimisen esteitä ja niiden ylittämistä. Sarjassa seurataan koko kevään, miten opetuksen uudistaminen onnistuu vantaalaisessa lukiossa ja alakoulussa Pekka Peuran ja Markus Humalojan ohjauksessa.

tärkeimmät

katso videoita

#koulukorjaamo somessa

mikä on koulukorjaamo?

Koulukorjaamossa tutustutaan uuteen yksilöllisen oppimisen malliin Veromäen alakoulussa ja Martinlaakson lukiossa. Opettajien Pekka Peuran ja Markus Humalojan menetelmien tavoitteena on lisätä oppilaiden aktiivisuutta, motivaatiota ja kouluviihtyvyyttä. Oppilaat etenevät omaan tahtiinsa. Oppimismalli nousi laajaan julkisuuteen viime syksynä – mutta miten se toimii käytännössä?

Koulukorjaamo seuraa yksilöllistä opetusta kevään 2016 ajan. Sen aikana yleisöllä on mahdollisuus kysyä yksilöllisestä oppimisesta sekä kommentoida sen hyviä ja huonoja puolia Koulukorjaamon verkkosivuilla.

Katso video: Miten yksilöllinen opetus toimii.

Humalojan ja Peuran periaatteet

1. Yksilöidään opetusta

Vähennetään luennointia ja kaikille yhteistä opetusta. Kukin voi käyttää asioiden opetteluun enemmän aikaa, jos se on tarpeen. Parhaassa tapauksessa oppilas keksii paremman tavan oppia kuin opettajan tarjoama.

2. Siirretään vastuuta oppilaille

Opettaja ohjaa, tukee, antaa palautetta. Oppilaat eivät saa asioita valmiina vaan tutkivat itse.

3. Kehitetään oppilaiden ryhmätyötaitoja

Oppilaat voivat tukeutua toisiinsa ja oppia yhdessä.

4. Kokeita ei ole pakko järjestää

Oppimista voi testata myös muulla tavoin. Kehitetään oppilaan kykyä arvioida itse osaamistaan ja pohtia sitä yhdessä opettajan kanssa. Jos oppilas kuvaa osaamistaan luovasti ja yllättää, niin arviointikin voidaan tehdä hänen tavallaan.

Pekka Peura

“Jos luokassa hymyillään enemmän ja siellä on tekemisen meininki, se on oleellisin asia. Uskon, että se johtaa hyvään oppimiseen.”

Lukiossa matematiikkaa ja fysiikkaa opettava Pekka Peura on kehittänyt uutta oppimismallia kuuden vuoden ajan. Malli pyrkii ottamaan huomioon sen, että kouluun tullessaan oppilailla on erilaisia taipumuksia, eikä oppiminen suju kaikilta samaan tahtiin. Perinteinen opetus suosii keskiverto-oppilaita, mutta hitaammat tippuvat helposti kelkasta ja nopeammin omaksuvat turhautuvat.

Olli Karkkulainen

“Pikkasen epäilyttää tuo kokeettomuus. Millä minä niitä oppilaita kiristän, jos ei ole koetta!”

Koulukorjaamo-sarjassa seurataan, miten opettaja Olli Karkkulainen ryhtyy opettamaan lukiolaisille matematiikkaa Pekka Peuran mallin mukaan. Kuinka yksilöllinen opetus onnistuu 36 oppilaan lyhyen matematiikan ryhmässä? Miten oppilaiden osaamista arvioidaan, kun kokeita ei pidetä?

Markus Humaloja

“Oppilaat joutuvat kantamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Neljäsluokkalaiset ovat harjoitelleet itsearviointia syksystä lähtien ja ovat näköjään todella hyviä siinä.”

Opettaja Markus Humaloja on kehittänyt yksilöllisen oppimisen mallia luokanopetukseen sopivaksi parin vuoden ajan. Vantaalaisessa Veromäen koulussa sen mukaisesti opiskelevat nyt neljäsluokkalaiset. Humalojan malliin kuuluu myös tietotekniikan monipuolinen hyödyntäminen.

Liisa Pekkanen

“Digiloikka on hauska sana. Hyvillä mielin ja innostuneena lähden siihen mukaan.”

Liisa Pekkanen on aloittanut hiljattain Veromäen koulun 4B:n opettajana ja ottanut käyttöönsä Humalojan kehittämiä menetelmiä. Hän toivoo saavansa oppilaat omatoimisiksi ja näkevänsä onnistumisen iloa. Pekkanen haluaa olla keskusteleva opettaja ja lähellä oppilaita. Miten Pekkasen aika riittää kaikille tasapuolisesti?

Koulukorjaamon tekijät